EKOKVIZ

Šolsko tekmovanje , 27. januarja 2022.

OPIS PROJEKTA:

S projektom Ekokviz za osnovne šole želimo učencem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi učence k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:

 • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi učenci pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.

 • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo učence o pomenu ohranjanja narave.

 • Učence spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.

 • Učenci se navajajo medsebojnega, skupinskega dela in izmenjave mnenj.


AKTIVNOSTI:

 • TEME za šolsko leto 2021/2022:

 • 6., 7. in 8. razred: BIOTSKA PESTROST (Letošnji strateški plan FEE je GAIA 20:30 – biotska pestrost, zato naj bi vsi sodelujoči prebrali to gradivo)

 • 6. razred: GOZD IN GOZDARSTVO V SLOVENIJI

 • 7. razred: EKOSISTEMI

 • 8. razred: SVETOVNI OKOLJSKI PROBLEMI

DATUM ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA:

Šolsko tekmovanje: 27. januar 2022, preko spleta

Državno tekmovanje: marec 2022, OŠ Leskovec pri Krškem


 • Vprašanja za vajo 6. razred

 • Vprašanja za vajo 7. razred

 • Vprašanja za vajo 8. razred