3. b razred

DELO OD DOMA OD 10. 1. DO 14. 1. 2022

Naloge s tem znakom fotografirate in pošljete učiteljici.

URNIK ZA CEL TEDEN1.pdf


Povezava do video srečanja z učiteljico.