กิจกรรมการแข่งขัน
ชิงเหรียญรางวัล

21 มกราคม 2565
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
จึงขอจัดงาน Open House ในรูปแบบออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม <<คลิก *โปรดอ่านรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมก่อน*
ตรวจสอบการลงทะเบียน << คลิก
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน << Check in ตรวจสอบ คลิก

ตารางถ่ายทอดสด กิจกรรม BPK Open House 2564 “เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บ.ก” ในรูปแบบ ออนไลน์ (Online) เริ่มถ่ายทอดสด 9:00 น.

ตารางถ่ายทอดสด กิจกรรม BPK Open House 2564 “เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บ.ก”

ถ่ายทอดสด กิจกรรม BPK Open House 2564 “เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บ.ก” ในรูปแบบ ออนไลน์ (Online)

กิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย

แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
รายละเอียด คลิก

กิจกรรมกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์

แข่งขันหมากล้อม
รายละเอียด คลิก

กิจกรรมกลุ่มสาระฯ
สังคมฯ

แข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา
รายละเอียด คลิก
ร่วมกิจกรรม คลิก

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
รายละเอียด คลิก
ร่วมกิจกรรม คลิก

กิจกรรมกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://line.me/R/ti/g/my8vib1-SP
Link เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาเคมี

หรือสแกน QR Code

กิจกรรมกลุ่มสาระฯ
ภาษา
ต่างประเทศ

แนะนำโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน 64 new2.mp4

แนะนำแผนการเรียน

Open House แผนเทคโน.mp4

เทคโนโลยี

Open House แผนสถาปัตย์.mp4

สถาปัตยกรรม

Open House แผนวิศวะ.mp4

วิศวะ

VDO SCI-HEALTH.mp4

สาธารณสุข

แนะนำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ.mp4

ภาษาต่างประเทศ

แนะนำกลุ่มสาระฯ

การงานอาชีพ.mp4

การงานอาชีพ


20220118181822_FULLHD.mp4

ศิลปะ


คลิปกลุ่มสาระสังคมแบบมีเสียง.mp4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


แนะนำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ.mp4

ภาษาต่างประเทศ


คลิปแนะนำ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา.mp4

สุขศึกษาและพลศึกษา


VDO แนะนำหมวดวิทย์ Openhouse.mp4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วีดิทัศน์เปิดบ้านฯภาษาไทย.mp4

ภาษาไทย


จำนวนผู้เยี่ยมชม

QR Code แบบประเมินความพึงพอใจ
คลิก<<