กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

Department of Science

Boonwattana school

โรงเรียนบุญวัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

บุคลากร

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /เป้าประสงค์

OUr FaceBook Page

สามารถติดตามข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจได้จากหน้าเฟสบุ๊คเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนาครับ Click!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์

อย่านอนถอนใจ อาลัยตายเปล่า ถึงแก่เฒ่า เป็นเช่นดั่ง เพลิงร้อนเร่า

เผาพรุ่งพรั่ง เร่งแซง แข่งตะวัน แม้นเงามัจจุราช เงื้อมมา อย่าได้หวั่น

แม้เงาคมเคียว เงื่อมฟัน จงอย่าพลั่น จงพร้อมประจัน หันสู้ กับความตาย

... เผาพรุ่งพรั่ง เร่งแซง แข่งตะวัน ...