Te Tari Māori

Bay of Islands College Māori Faculty

Kia ū ki te pai, kia mau ki te tika, kia ita ki te pono

Karakia

Whakataka te hau ki te uru

Kia tau te rangimarie 1.mp4

Himene

Kia tau te rangimārie