Skolråd

Skolråd är en samverkansgrupp bestående av vårdnadshavare från förskola, skola F-6 och fritids. Syftet är att skolan ska ta in synpunkter från vårdnadshavare och vårdnadshavarnas möjlighet att vara med att påverka verksamheten. Skolrådet är rådgivande och rektor fattar beslut.

Målet är att alla klasser är representerade i skolrådet.

Minnesanteckningar från möten läggs ut här.

Kontakta skolrådet med dina frågor: skolradet@bobygda.se

Denna adress är kopplad till en representant i Skolrådet så rektor får ej uppgifter om vem som har ställt frågan för den som vill vara anonym.

Representanter i skolrådet 2019-2020:

Rektor: Johanna Nordqvist

Föräldrar:

F:

1: Sofia Gjerdet

1: Veronica Bagge

2:

3:

4:Lars-Erik Svensson

5: Jerker Persson

6:

Nästa möte: Våren 2020