Skolråd

Skolrådet är en samverkansgrupp mellan skolas personal och föräldrar. Skolrådet ska fungera som en referensgrupp vid viktiga beslut, idéforum för utveckling och förbättring av Bobygda skola. Syftet är att skolan ska ta in synpunkter från föräldrar och föräldrarnas chans att påverka skolan. Skolrådet är rådgivande medan rektor fattar beslut.

Här beskrivs skolrådets roll vid Bobygda skola:

skolrådets roll.doc.pdf

Målet är att alla klasser är representerade i skolrådet.

Minnesanteckningar från möten läggs ut här.

Kontakta skolrådet med dina frågor: skolradet@bobygda.se

Denna adress är kopplad till en representant i Skolrådet så rektor får ej uppgifter om vem som har ställt frågan för den som vill vara anonym.

Representanter i skolrådet 2018-2019:

Rektor: Johanna Nordqvist

Föräldrar:

F: Sofia Gjerdet och Veronica Bagge


1:

2:

3: Lars-Erik Svensson

4: Jerker Persson

5:

6:

Nästa möte: 30/1 2019