Information

Allmän pedagogisk inriktning

Skolan bedrivs med allmän pedagogisk inriktning och följer Lgr -11. Alla elever har en individuell utvecklingsplan (IUP) och utvecklingsamtal erbjuds varje termin för skolår 1-6. Förskoleklass har utvecklingssamtal på vårterminen. Vi använder oss av portfolio för att dokumentera elevernas utveckling. Vi lägger stor vikt vid barns rörelse och är utomhus och/eller i vår gympasal för lek och rörelse varje vecka. Alla elever får simundervisning året om i olika perioder. Våra elever i årskurs 4-6 har även idrott i idrottsshallen på Ede skola.

Bokbuss

Bokbussen utgår från Hudiksvalls bibliotek och kommer till Bobygda skola och Västanängens förskola.

Bokbussen kommer till oss följande tisdagar 9.00-10.30.

Hösten 2018:

 • 21 augusti
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december


Extraordinära händelser

Vid extraordinära händelser kan skolan behöva stängas för allas säkerhet.

Exempel på händelser som kan utvecklas till extraordinära händelser:

 • Omfattande vatten eller elbortfall
 • Brand i lokalen
 • Väderrelaterade händelser med stora snö- och regnmängder
 • Kraftiga stormar

Om skolan behöver stängas vid en extraordinär händelse sker beslut och information på detta sätt:

Beslut:

 • Beslut att stänga skolan tas av rektor i samråd med skolans huvudman, ordförande i Bobygdens Framtid.
 • Beslut att ej köra skolbussen kan tas av busschauffören vid ej framkomliga vägar. Bussbolaget meddelar då detta snarast till skolan.


Information om beslut:

Vårdnadshavare:

1. Information om att skolan är stängd meddelas på skolans hemsida och via mail om det är möjligt. Rektor genomför detta.

2. MASS-SMS till alla vårdnadshavare. Rektor genomför detta.

3. Information läggs ut på skolans facebooksida. Rektor genomför detta.

4. Meddelande via Radio Gävleborg. Ring ”Trafik och service P4 Gävleborg” och rapportera om händelsen, 020-999 444. Rektor genomför detta.

Fritidshemmet:

 • Rektor informerar fritidshemmet.

Skolbussen:

 • Rektor informerar skolbussen.


Faddergrupper

Alla elever på skolan är med i en faddergrupp. När eleven börjar i förskoleklass blir det placerade i en grupp och tillhör sedan denna grupp under hela sin skoltid här på Bobygda skola. I grupperna ingår elever från alla årskullar och en ansvarig pedagog.

Vi använder oss av faddergrupperna i bla. temaarbeten, samarbetsövningar och i lekar.

Att tillhöra en faddergrupp anser vi ökar tryggheten bland eleverna och bidrar till gemenskap och samarbete.

GDPR-policy

GDPR policy på Bobygda skola.pdf

Hitta till oss

Så hittar ni till oss:

Beroende på från vilket håll du kommer kör du så här:

Från Delsbo:

Följ väg 84 ca 2 km från Delsbo centrum mot Hudiksvall, sväng av höger mot Bobygden.(skylt).

Över järnvägen och rakt upp, följ sen vägen ca 9 km och du ser vår gula skola på vänster sida.

Från Hudiksvall:

Följ väg 84, ca 5 km före Delsbo centrum svänger du vänster mot Svedja (skylt) och kör ca 7 km rakt fram (fast vägen är krokig…) tills du ser vår gula skola på höger sida.

Välkomna!


Kulturskolan

Eleverna på Bobygda skola har möjlighet att delta i Kulturskolans aktiviteter. Kulturskolan ligger under Hudiksvalls kommun. Vid kulturskolan kan du spela instrument, sjunga, dansa, jobba med drama och teater, sjunga i kör, orkester eller delta i bildverkstad. Anmälan sker direkt till Kulturskolan. Information hittar ni på kommunens hemsida: www.hudiksvall.se


Rast och lek utomhus

Här på skolan har vi valt att alla raster är förlagda utomhus.

Det är kläder efter väder som gäller . Är det för kallt, -18, får eleverna vara inne.

Vår skolgård erbjuder lekplats med klätterställningar, gungor och sandlåda. Det finns gräsplan för fotboll och andra bollsporter och basketplan.

Bandyklubborna används flitigt under vår och höst. På vintern har vi isbana för skridskoåkning och skidspår i anslutning till skolgården. Vi har en kulle som fungerar utmärkt för madrassåkning.

Sjukanmälan

Sjukanmälan sker till skolan: 0653-21004

SMS till skolan före kl. 8.00: 070-3660138

Före klockan 8.oo kan ni lämna meddelande på telefonsvararen.

Efter kl 8.00 finns vi på plats.

Skolbuss

Skolan tillhandahåller kostnadsfri skolskjuts för alla skolans elever tur och retur Delsbo torg. Det finns även möjlighet att åka buss till och från fritids.

Vår skolbuss körs av Hudik Taxi.

Nummer till bussen: 070-6800437

De elever som bor utanför Ede och har rätt till skolskjuts enligt kommunen, har samma rätt till busskort om de väljer Bobygda skola så vida det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Vårdnadshavare gör själv ansökan hos kommunen om busskort och rektor Johanna Nordqvist hjälper gärna till med ansökan.

Skolbusstidtabell

Vi har kostnadsfri skolbuss enligt tidtabell. Alla tider är ca-tider.

Morgonturen 8.00

måndag-fredag

8.00 Delsbo torg

Gåsbacka

Fredriksfors

Nyåker

Loppet

Oppsjö

Vallsta

Svedja

8.20 Bobygda skola

Glombo

Tolbo

Skog

Prättingberg

8.45 Bobygda Skola


Eftermiddagsturen 13.50, måndag-fredag

Bobygda skola

Glombo

Tolbo

Skog

Prättingberg

Svedja

Vallsta

Oppsjö

Loppet

Nyåker

Fredriksfors

Sunnansjö

14.25 Delsbo torg

Bussar från Bobygda skola

mån

13.50

15.00

tis

11.30 till badet

13.50

ons

13.50

15.00

tors

13.50

fre

7.15 Idrott Ede 4-6:an

13.50


Skolmormor

Vår skolmormor heter Anita Olshäll.

Syftet med skolmormor är att ge barnen möjlighet till möten med fler vuxna samtidigt som den kunskap och kompetens som äldre personer har tas tillvara. Anita finns med i både oss lek och lärande.

Skolskog

Uppe på Skolberget med gångavstånd från skolan ligger vår skolskog. Där finns grillplats och vedbod. Platsen är högt belägen och bjuder på utsikt över byn Västanäng. Skogen inbjuder till den fria leken där de grovmotoriska grundformerna tränas.

Skolskogen i Bobygden är ett utflyktsmål för alla i byn!

Skoltider 2018-2019

Förskoleklass:

Måndag, tisdag och torsdag 8.45-13.45 hösten 2018

Måndag-Fredag 8.45-12.00 våren 2019

1-2:an

Måndag -fredag 8.45-13.45

3:an

Mån 8.45-15.00

Tisdag-Fredag 8.45-13.45

4-6:an

Måndag 8.45-15.00

Tisdag 8.45-13.45

Onsdag 8.45-15.00

Torsdag 8.45- 13.45

Fredag 8.00-13.45 Dagen startar med idrott på Ede kl. 8.00. Bussen från Bobygda skola går 7.15.

Tematiskt arbetssätt

Ett tematiskt arbetssätt ska bidra till att skapa helheter för elever och personal. I det tematiska arbetet knyts skolämnen ihop och ger eleverna en bättre förståelse för sammanhang. Vi utgår från att ge eleverna en upplevelse som skapar frågor hos eleverna. Vi lärare fungerar som handledare i jakten på svaren. Vi jobbar med olika skolämnen inom samma temaområde och övar olika färdigheter. Efter temat redovisas det på olika sätt, muntligt, genom väggtidningar och affischer, alster skapade i ateljen eller en dramatiserad redovisning.