แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

กิจกรรมแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เลี้ยงส่งครูเกษียณอายุราชการ

ณ. หมู่เกาะทะเลแหวก จ.กระบี่