L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen al nostre centre per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. 

Tenim com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. 

Passos per elaborar l'Estratègia Digital de Centre

Continguts de l’EDC

L’EDC té, bàsicament dues parts. Una primera part que és més estratègica (objectius, activitats, planificació, etc.), on es defineix on vol arribar el centre digitalment parlant. La segona part mostra la cultura digital, ja que és on es va recollint el que el centre ja té establert en aquest sentit.

Per entendre’ns, la part estratègica és com volem que acabi sent el centre i com aconseguir-ho, on volem anar?, i la part de cultura digital són els plans, procediments, protocols, normatives, serveis i acords que el centre ja utilitza, que estem fent?

XARXES SOCIALS

InstagramInstagramInstagramInstagram