สารสนเทศโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ลงทะเบียนวิชาเรียน 2/2561

งานวัดผล ลงทะเบียนวิชาเรียนของนักเรียน เรียบร้อยแล้วนะคะ รบกวนคุณครูช่วยตรวจสอบ ในระบบ sgs ว่ารายวิชาถูกต้อง และนักเรียนว่าครบ-เกินหรือไม่ 📌📌โดยเฉพาะ ชุมนุม และลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดค่ะ หากมีข้อผิดพลาด ต้องแก้ไข ม.ต้น แจ้งครูพรพรรณ ม.ปลาย แจ้งครูประภาวัลย์ได้ก่อนวันจันทร์ ที่ 10 ธ.ค. นะคะ เพื่องานวัดผลจะได้กรอกคะแนนเต็มหน่วยให้กับทุกรายวิชาต่อไปค่ะ

ส่งข้อสอบเพื่อจัดทำเป็นคลังข้อสอบของเขต

📌📌ส่งข้อสอบ7ธค61📌📌 ตามที่ ศน.อิทธิพงศ์ ขอความร่วมมือคุณครูส่งข้อสอบเพื่อจัดทำเป็นคลังข้อสอบของเขต คนละ 5 ข้อ รบกวนคุณครูออกข้อสอบตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ และส่งในวันที่ 7 ธค 61 นะคะ ลิงค์ส่งข้อสอบ

แบบฟอร์มโรงเรียน