Församlingsaktuellt

Relikerna av Therésè av Lisieux och hennes föräldrar besöker Vadstena 5-6 Oktober

Under hösten 2018 kommer relikerna av Thérèse av Lisieux samt hennes föräldrar, Louis och Zélie Martin, att besöka Norden. Relikerna kommer att vara utställda i flera katolska kyrkor i Sverige och även besöka Norge, Finland, Danmark och Island.

Fredagen den 5 oktober På morgonen transporteras relikerna till Vadstena för utställning i Birgittasystrarnas kyrka.

Mottagningsmässa kl 17:15.

Lördagen den 6 oktober – Familjedag i Vadstena På morgonen flyttas relikerna till Vadstena klosterkyrka (”Blåkyrkan”)

Kl. 10 Mässa i Vadstena klosterkyrka. (Blå kyrkan)

Huvudcelebrant kardinal Anders Arborelius OCD. Katolske biskopen av Köpenhamn, Czeslaw Kozon viger de nordiska länderna till den heliga Familjen. Efter mässan flyttas relikerna tillbaka Birgittasystrarnas kyrka.

12.30 Föredrag av f. Pierre Descouvemont och avskedsandakt i Birgittasystrarnas kyrka

Här finns programmet för besöket i Vadstena.

Här finns programmet för hela besöket.

Här kan man läsa mer om reliker.

DEKRET

Apostoliska Penitentiariet beviljar med glädje, i kraft av de fullmakter som särskilt för denna gång har skänkts av vår allraheligaste fader och herre i Kristus, herr Franciskus, genom Guds försyn påve, till den högvördige fadern, herr Ceslaw Kozon, biskop av Köpenhamn och ordförande i Nordiska Biskopskonferensen – eller med dennes medgivande en annan prelat med biskopsvigning – tillstånd att vid den heliga Teresas av Jesusbarnet och de heliga Louis och Zélie Martins relikers pilgrimsfärd, och på en dag som han väljer med de kristtrognas bästa för ögonen, och efter det att det gudliga Offret framburits, utdela den påvliga välsignelsen med fullkomlig avlat, som kan vinnas av de kristtrogna på sedvanliga villkor (sakramental bikt, kommunion och bön i den Helige faderns intention), om de närvarar vid en sådan gudstjänst besjälade av sann botfärdighet och kärlek.

De kristtrogna som hängivet mottar den påvliga välsignelsen, fast de av rimliga skäl inte fysiskt kan närvara medan dessa gudstjänster pågår utan följer dem via television eller radio och i from avsikt, kan också enligt lagens bestämmelse vinna samma plenaravlat, på sedvanliga villkor. Ingen härmed oförenlig bestämmelse utgör något hinder för det sagda.

Givet i Rom, i Apostoliska Penitentiariets byggnad, den 10 september i Herrens år 2018.

MAURO kard. PIACENZA, storpenitentiarie

KRYSZTOF NYKIEL, regens

Pilgrimshandbok_inlaga.pdf

Appell till de troende i Norden

Vi ber alla troende att tillsammans med oss hålla en fastedag fredagen den 5 oktober 2018 och en bönedag för kyrkan och påvens böneintentioner söndagen den 7 oktober, rosenkransfesten, och att be om Guds Moders speciella hjälp.

Må fastan och bönen öppna oss för att förnimma smärtan och orätten i världen och för att väcka hunger och törst efter rättfärdighet.

Nordiska Biskopskonferensen