Estratègia Digital de Centre

 Contextualització

L'Institut Bernat el Ferrer ha apostat de manera decisiva per la cultura digital. Especialment des del 2009 amb el Projecte 1x1 quan vam incorporar de manera progressiva els ordinadors a les aules, Paral·lelament vam formar al professorat de manera interna.

La generalització de l'ús d'aparells digitals, l'evolució de la tecnologia, la pandemia de la COVID ens han mostrat que vam encertar,

Actualment tothom disposa d'ordinador i correu electrònic corporatiu amb accés al drive. Les xarxes wifi donen servei a tot el personal.

Les comunicacions del centre són sempre digitals, també important en tems de sostenibilitat,

En el Projecte Educatiu, al Projecte de Direcció i a les Programacions Generals Anuals hi ha objectius que concreten l'Estratègia Digital de Centre. 

 

 

Títol del vídeo anterior
Títol de la presentació anterior