ประกาศข่าวสาร  จากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

ประกาศ!

 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

      เนื่องจากโรงเรียนบ้านหมอ "พัมนานุกูล" เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

       ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" โปรดศึกษาประกาศการรับนักเรียน คู่มือการรับสมัคร และเตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อมก่อนทำการสมัคร

คลิกเลือก เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Online Classroom-Students หรือพิมพ์....

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานความสำเร็จ

เด็กชาย................

........

เด็กชาย................

........

เด็กชาย................

........

เด็กชาย................

........