Kontakt

Kontakt:

Tore Johansson

tore@aspocharter.com

Tel. 0400669865

Resor avgår från:

Skärgårdscentrum Korpoström

Korpoströmsvägen 832

FIN-21720 Korpoström

www.skargardscentrum.fi

Hemhamn:

M/S Amanda, AspöCharter Tmi.

Aspövägen 33

FIN-21670 Aspö, Pargas

www.visitaspo.com