קמחא דפסחא תשפ"ד   חלוקת 720,000 ש"ח ל 180 משפחות נצרכות בארה"ק [וגם כמה בארה"ב]

 [few in USA] Pesach 5784 Distribution  $225,000 to 180 poor families in Eretz Yisroel

CONG. TZEDUKA VUCHESED 

צדקה וחסד אמשינוב

~ ~  Tzeduka Vuchesed Amshinov  ~ ~

Charity & Kindness to our needy brothers from Eretz Yisroel and the USA.

תזכו למצות ולרב שפע ברכות!   ~   !Thank You