Delegats/des de classe

Què són els delegats/des de classe?

El delegat/ada de classe és un pare, mare o tutor que s’ofereix de forma voluntària a exercir el paper d'enllaç entre les famílies de la classe i l’escola.

Qui tria els delegats?

Els delegats són triats per votació o consens dels pares i mares de la classe en la reunió d’inici de curs de la classe.

Com podem comunicar-nos amb el delegat/da de la nostra classe?

Un cop triat el delegat/da es posarà en contacte amb les famílies de la classe, presentant-se i donant les seves dades de contacte.

Com tinc que autoritzar que el delegat tingui les meves dades de contacte?

Degut a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), el delegat/da no pot recopilar les dades de contacte de les famílies de la classe si aquestes no donen la seva autorització per escrit.

Si no ho heu fet encara, podeu donar la vostra autorització omplint aquest formulari i fent-lo arribar al vostre delegat/da de classe.

Quina informació transmeten els delegats/des?

La informació que pot fer circular el delegat/da entre les famílies de la seva classe pot ser de qualsevol mena. Només ha de complir uns certs requisits:

 • Que tingui relació amb la comunitat educativa (a nivell de la classe, l’escola, altres entitats educatives del poble, la comunitat educativa en general).

 • Ser d’interès general, no particular d’una persona.

 • Ser veraç, comprovada i objectiva, tant com sigui possible.

 • S’ha de poder identificar d’on prové i qui l’ha generat.


Si algú demana que una informació sigui transmesa mitjançant les delegades a la resta de pares de la classe, es farà sempre que compleixi amb els requisits anteriors, sense que la delegada la subscrigui necessàriament.

Quines són les funcions dels delegats/des?

Les funcions principals del delegat/ada són:

 • Motivar i dinamitzar els pares i mares i afavorir que participin en activitats organitzades per l'escola, AMPA o les famílies.

 • Comunicar-se amb el tutor/a de la classe i fer d’enllaç entre aquest/a i la resta de mares i pares pels temes d’interès per la classe.

 • Fer arribar els dubtes, inquietuds, suggeriments, necessitats i interessos generals dels pares i mares de la classe cap a l’escola.

 • Acollir les famílies nouvingudes a l’escola i ajudar-les a integrar-se en la comunitat educativa, vetllant especialment per les famílies amb més dificultats d’integració per raó de llengua, cultura o altres.

 • Informar els pares i mares de la seva classe d’aquells aspectes que es considerin d’interès des de l’AMPA i l’Escola.

 • Assistir a les reunions de delegats/ades que convocaran les coordinadores de delegats/des (1-2 per curs).

 • Col·laborar amb l’AMPA, si és possible, en aquells projectes on es requereixi d’ajuda.

 • Recollir les dades de contacte (telèfon mòbil i adreça electrònica) dels pares i mares de la classe i demanar l’autorització per escrit per difondre-les a la resta del grup.


El protocol de funcionament dels delegats/des de classe

Tenim un document on s’expliquen les funcions i funcionament dels delegats/des de classe. Podeu accedir-hi clicant al següen enllaç: Protocol de delegades.

Qui en forma part i com s’hi pot contactar?

Les responsables de la Coordinació delegats/des és: Ainoa Huerta Garcia.

Contacte: ampa@ampapauvila.org