กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

7-8 มิ.ย.2562

ชมรม To Be Number one

กิจกรรมไหว้ครู

13 มิ.ย. 2562

อำมาตย์เกมส์

23-28 มิ.ย. 2562

เมษายน - พฤษภาคม 2562

ค่ายคุณธรรม

30 เม.ย. - 1 พ.ค. 2562

ปรับพื้นฐาน

7-11 พ.ค. 2562

ตักบาตร เวียนเทียน วันวิชาขบูชา

18 พ.ค. 2562

ประชุมผู้ปกครอง

25-26 พ.ค. , 1 มิ.ย. 2562