ALOYSIUS

katholieke basisschool Maasland


Meester Postlaan 5 - 3155 BM Maasland Postbus 45 - 3155 ZG MaaslandT 010-5917116E directie@aloysiusmaasland.nl

Wij wensen u een gelukkig en gezond 2022.

Ode aan Midden-Delfland

Begin oktober heeft Sjaak van Houten van Fotoclub Maasland in een workshop voor de kinderen van groep 8 tips gegeven en uitgelegd waar je op moet letten om een mooie foto te maken. Na de workshop zijn de leerlingen zelf aan het werk gegaan, met als opdracht: 'maak een foto van hoe jij Midden-Delfland ziet'. Het resultaat: 33 verrassende en bijzondere foto's, met ieder een eigen verhaal van de maker. De kinderen laten met de foto's hun belangstelling en verbondenheid met de eigen omgeving zien. Deze klas had eerder ook al meegedaan aan de schrijfwedstrijd van Ode aan Midden-Delfland. Mooi om deze betrokkenheid te zien en de gelegenheid die de school geeft om daarmee aan de slag te gaan.

De foto's 'Het landschap door eigen ogen' van de kinderen zijn hier te zien op de website van Ode aan Midden-Delfland.

TENTOONSTELLING IN DE SINGELHOF IS TIJDENS DE HUIDIGE LOCK DOWN GESLOTEN!

Wat gaat 2022 ons brengen?

Wie had gedacht dat de overstap naar het nieuwe jaar weer zo onder invloed zou staan van Corona? Een "sprong" met hindernissen. Toch is het zo en gaan we met een langere kerstvakantie proberen onze gezondheid te behouden. Zoals op meerdere plekken al vermeld hebben alle geledingen op de Aloysius in de afgelopen maanden geprobeerd het onderwijs zo goed, verantwoord en normaal mogelijk inhoud te geven. Met aanpassingen en noodsprongen (Sinterklaas- en Kerstfeest) zijn we daar met een grote inzet van velerlei mensen goed in geslaagd. Het bestuur bedankt team en geledingen, maar ook richting de ouders willen we graag benoemen hoe we uw medewerking, begrip en volharding zeer waarderen. Alleen met elkaar kunnen we dit volhouden.

Elke vogel telt

De Nationale Tuinvogeltelling is het grootste science project van Nederland. Vogelbescherming organiseert de telling samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland. De Nationale Tuinvogeltelling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. Wij combineren deze met andere tellingen. Zo zien we hoe de vogels in onze tuinen zich ontwikkelen, en kunnen we ze beter helpen en beschermen. Tel op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 één keer een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen eventueel al van tevoren tellen op een moment dat hun schikt.Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image