ALOYSIUS

katholieke basisschool Maasland


Meester Postlaan 5 - 3155 BM Maasland Postbus 45 - 3155 ZG MaaslandT 010-5917116E directie@aloysiusmaasland.nl

School en Corona / COVID 19

Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de onderwijsraden een sectorplan gemaakt over COVID 19. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een schoolsluiting te allen tijde wordt voorkomen.

Naast richting geeft het sectorplan ook ruimte voor maatwerk voor de scholen. Elke school moet een draaiboek maken met maatregelen die getroffen moeten worden i.v.m. COVID 19.

De leidraad voor schoolbesturen en de scholen kent vier scenario’s. Hierboven staat een overzicht van die scenario's (de afbeelding heeft een link naar het ministerie met een duidelijker leesbare versie van het overzicht).

Herfst tot kerst ...

In de week van 28 november starten de verkeerslessen van 'School op Seef' waarbij de hulp van ouders/grootouders etc. zeer wordt gewaardeerd.
Na het Sinterklaasfeest gaan we alweer richting Kerst en Nieuwjaar. Een leuk nieuwtje is dat onze school het startpunt wordt van de Maaslandse Kerstwandeling.
Al worden de dagen korter, het
weer wat grimmiger, het wordt door alle activiteiten een gezellige periode.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Er is veel belangstelling van ouders om hun zoon/dochter in te schrijven op onze school. Het is echter voor ons noodzakelijk om de toelating van nieuwe leerlingen te beperken, gezien de ruimte in ons gebouw en de organisatie van ons onderwijs. Instromen in de groepen 3 t/m 8 is niet mogelijk o.a. vanwege het aantal leerlingen per groep. We hebben pas per januari 2025 weer ruimte voor vierjarigen in groep 1. De meeste Maaslandse kleuters hebben altijd al een plek op één van de scholen gevonden en zullen dat in de toekomst ook kunnen vinden. Januari 2025 lijkt ver weg, maar voordat je het weet is het zover.
Als uw zoon en/of dochter vanaf januari 2025 vier jaar wordt dan kunt u vooraf vragen om informatie en een rondleiding.
Zie hiervoor bij menu het tabblad 'nieuwe ouders' en bij 'downloads' het aannamebeleid.