ALOYSIUS

katholieke basisschool Maasland


Meester Postlaan 5 - 3155 BM Maasland Postbus 45 - 3155 ZG MaaslandT 010-5917116E directie@aloysiusmaasland.nl

Moestuin

Het grasveld voor de lerarenkamer is omgetoverd tot een moestuin. Tenminste ........ de grond is er klaar voor, de opgekweekte plantjes zijn er klaar voor en nu nog de finishing touch. Dat zal gebeuren in de week na de meivakantie als de eerste leerlingen gaan bewijzen dat ze over zéér groene vingers beschikken. Laten we hopen op een mooi seizoen met een gulle oogst.

Faqta

We zijn op zoek naar een goede en vernieuwende "methode" voor wereldoriëntatie. In dit geval is methode niet het juiste woord. De makers van Faqta zijn geen traditionele methodemakers, maar onderwijsvernieuwers. Samen werken ze elke dag keihard, zodat leerkrachten van vandaag het onderwijs van de toekomst kunnen geven.

Met Faqta worden kinderen verrast. Ze kunnen de wereld ontdekken, opdrachten en proefjes doen en hun kennis verdiepen en verbreden.

Wanneer kinderen kennis krijgen en de wereld ontdekken is het daarna belangrijk te kijken of deze kennis blijft hangen. Dit gebeurt in het afsluitende deel en kan op verschillende manieren. Zo is kennis schriftelijk te toetsen via een meerkeuzetoets of kunnen kinderen juist onderzoekend leren en competenties laten zien.

TSO administratie wijzigt

Sinds de versoepelde Coronaregels draait de TSO weer als vanouds. Wilt u er wel rekening mee houden dat het huidige administratie- en betalingssysteem ophoudt te bestaan per einde van dit schooljaar.

Het kopen en inzetten van strippen per dag gaat verdwijnen. Zorg dat u bestaande strippen inzet vóór het schooljaar afloopt. Het is helaas niet mogelijk om resterende strippen terug te betalen. Dus laat uw teller uitkomen op NUL strippen per kind. En koop vanaf nu niet meer strippen dan u tot de zomervakantie nodig denkt te hebben.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image