ALOYSIUS

katholieke basisschool Maasland


Meester Postlaan 5 - 3155 BM Maasland Postbus 45 - 3155 ZG MaaslandT 010-5917116E directie@aloysiusmaasland.nl

BoekStartdag

BoekStart organiseert samen met de bibliotheken voor het eerst een landelijke BoekStartdag op zaterdag 19 juni 2021. De BoekStartdag is dé gelegenheid om in de Bibliotheek de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders extra hartelijk welkom te heten en een aantrekkelijk programma of activiteit te bieden. Gezinnen met baby’s en peuters maken zo kennis met BoekStart en de Bibliotheek.

Boekstart is het leesbevorderingsprogramma van de gezamenlijke bibliotheken voor de leeftijdsgroep van 0 tot 6 jaar. Hierbij ligt vooral de nadruk op het belang van (blijven) voorlezen.

Onderzoek bewijst: ook baby’s houden al van boeken. Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Het stimuleert de taal- en spraak-ontwikkeling van je kind, zo blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar je baby/peuter/kleuter een leven lang plezier van heeft.

Schoolbibliotheek Online

Dat we een eigen Schoolbieb hebben is u vast niet ontgaan. Ook niet dat er elke maandag/woensdag enthousiast boeken worden uitgeleend aan kinderen uit groep 1 t/m 8.

Maar weet u dat de collectie van onze bibliotheek ook online is te bekijken? Samen met uw kleuter thuis al in de kasten snuffelen naar een geschikt prenten- en/of voorleesboek (via "Kijk in de kast"). Vervolgens zou u de titel(s) eventueel op een blaadje mee kunnen geven, zodat uw zoon/dochter met het uitgezochte boek thuis kan komen. Het is maar een tip, want zelf snuffelen in de kasten op school is natuurlijk ook prima!

NAAR DE SCHOOLBIEB

U vindt de link naar de schoolbieb ook op een tegel in het COOL-portaal, de online leeromgeving van uw kind. U komt er door in te loggen met het Google schoolaccount van uw kind.

Schoolkassa

Schoolkassa is een onderdeel van ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem. We zijn blij dat er in deze Coronatijd toch veel ouders tijdig hebben gereageerd op de betaalopdracht die via Parro is/wordt gestuurd. Enkele ouders zullen nog wel herinneringen ontvangen, maar het overgrote deel heeft betaald.

Wellicht merkt u "Corona" ook in uw eigen portemonnee. Desondanks zijn er de afgelopen tijd meerdere donaties aan het gevraagde bedrag toegevoegd. Deze ouders willen we hiervoor op deze plaats heel hartelijk danken. Ook de feedback die ons soms via een betaalopdracht bereikt, zoals "op naar een mooi kleuterfeest", waarderen we zeer.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image