ALOYSIUS

katholieke basisschool Maasland


Meester Postlaan 5 - 3155 BM Maasland Postbus 45 - 3155 ZG MaaslandT 010-5917116E directie@aloysiusmaasland.nl

Nieuw schoolpanel

In januari is de eerste bijeenkomst van het nieuwe schoolpanel geweest.

Zij zetten zich in voor de school. Ze denken mee, komen met nieuwe ideeën voor de school en zijn (indien mogelijk) betrokken bij de uitvoering.

Het voorgaande schoolpanel heeft mede gezorgd voor de nieuwe inrichting van ons grote schoolplein. Het gerealiseerde klimparcours was één van de goede ideeën van het schoolpanel.Open Dag zaterdag 18 maart

Zaterdag 18 maart van 9:30 tot 12:00 uur is de Open Dag van de basisscholen in Maasland.
Ouders kunnen ongedwongen samen met hun peuter een kijkje nemen op de scholen. U kunt zich o.a. laten informeren over ons onderwijs van groep 1 t/m groep 8, maar ook over ouderbetrokkenheid, schoolsfeer, overblijf en nog veel meer.

Ouders van peuters die al zijn ingeschreven, zijn van harte welkom om nog eens de sfeer te proeven en ouders waarvan hun peuter vanaf januari 2025 vier wordt nodigen we ook van harte uit. We zien uit naar uw komst!

Inschrijven nieuwe leerlingen

Er is veel belangstelling van ouders om hun zoon/dochter in te schrijven op onze school. Het is echter voor ons noodzakelijk om de toelating van nieuwe leerlingen te beperken, gezien de ruimte in ons gebouw en de organisatie van ons onderwijs. Instromen in de groepen 3 t/m 8 is niet mogelijk o.a. vanwege het aantal leerlingen per groep.

We hebben pas per januari 2025 weer ruimte voor vierjarigen in groep 1. De meeste Maaslandse kleuters hebben altijd al een plek op één van de scholen gevonden en zullen dat in de toekomst ook kunnen vinden. Januari 2025 lijkt ver weg, maar voordat je het weet is het zover.

Als uw zoon en/of dochter vanaf januari 2025 vier jaar wordt dan kunt u vooraf vragen om informatie en een rondleiding. Zie hiervoor bij menu het tabblad 'nieuwe ouders' en bij 'downloads' het aannamebeleid.