ALOYSIUS

katholieke basisschool Maasland


Meester Postlaan 5 - 3155 BM  Maasland Postbus 45 - 3155 ZG  MaaslandT  010-5917116directie@aloysiusmaasland.nl

Open Dag zaterdag 7 oktober

Zaterdag 7 oktober is de Open Dag van de basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen van Maasland. De Open Dag is van 9.30 uur en 12.00 uur voor ouders waarvan hun zoon/dochter in het schooljaar 2024-2025 vier jaar wordt. Door de grote belangstelling voor onze school kunnen we pas vanaf januari 2025 weer nieuwe leerlingen plaatsen. Wordt uw zoon/dochter vanaf januari 2025 vier jaar, dan is de Open Dag het moment om rond te kijken en informatie te krijgen. Bent u verhinderd, kijk dan op onze site bij ‘nieuwe ouders’. Daar vindt u informatie en een ‘interesse-link’.

Tot ziens op zaterdag 7 oktober!

Pieter Koolwijk
Schrijver in de klas

Daar staat hij dan in levende lijve, kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk in onze klas groep 6.
Winnaar van de Gouden Griffel 2021. Ooit deed hij mee aan een verhalenwedstrijd en eindigde hij op een 14e plaats. Later ontstond zijn eerste kinderboek en nu is hij heel grappig en beroemd. Hij vertelt veel over zijn boeken, over zijn leven en kwajongensstreken. In school had hij niet veel interesse, in zijn hoofd borrelde het van de fantasieën, maar die werden niet gezien. Later bleek hij ADHD te hebben en dit maakte veel duidelijk.

Ook in onze de klas vertelt Pieter Koolwijk prachtige verhalen, over zijn werkkamer, zijn dochter die in het boek Luna voorkomt en een boze buurman die hij altijd uitdaagt voor de kick. 

De tekeningen in het boek en de kaft vindt hij altijd heel belangrijk. Het moet de sfeer goed aangeven. Het boek De Trollen van Leif heeft een kaft die hij echt fantastisch vindt. 

Hij schrijft momenteel een nieuw kinderboek, waarover hij verder niets wil zeggen. Het is nog niet af. Wel geeft hij aan dat er interesse in zijn boeken is vanuit de tv-wereld. Misschien dat er een tv-serie gaat komen. Er klinkt een luid gejuich in de klas, dat zegt genoeg.
Wij hebben genoten van zijn verhalen en uitstraling. Met een heuse handtekening op zak verlaten de leerlingen van groep zes het klaslokaal, een leuke ervaring rijker. 


Bedankt Pieter!
De kinderen van groep 6 van de Aloysiusschool Maasland.

Kinderboekenweek 2023

Lezen is één van de speerpunten van ons onderwijs. We besteden veel aandacht aan alle vormen van lezen. De rijk gevulde schoolbibliotheek biedt ieder kind een geschikte reeks van leesboeken (leesplezier). De Kinderboekenweek is een week waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd die het lezen nog leuker maken.
Dit jaar is het thema 'Bij mij thuis'. 

Bij mij thuis (bron kinderboekenweek comité)

Bij mij thuis lezen we elke avond voor het slapengaan. Bij mij thuis kun je heel ver over de stad uitkijken. Bij mij thuis vieren we het Suikerfeest. Bij mij thuis wonen twee mama’s. Bij mij thuis eten we elke vrijdag patat. Bij mij thuis zijn alle deuren breed genoeg voor de rolstoel van mijn broertje.

Hoe is het bij jou thuis? Wat maakt jouw huis een thuis?

Bij iedereen is het thuis anders. Deze Kinderboekenweek vieren we thuis in alle vormen, met alle verschillen en gelijkenissen. Boeken wakkeren het gesprek aan over het thema Bij mij thuis. Boeken zijn een onuitputtelijke bron van verschillende gezichtspunten. We kunnen zo veel van elkaar leren, lees mee! 

Voor de Kinderboekenweek van 2023 stelde een comité een lijst samen met daarop twintig boeken die passen bij het thema Bij mij thuis. Deze boeken staan centraal tijdens de Kinderboekenweek, zowel thuis als op school