ALOYSIUS

katholieke basisschool Maasland


Meester Postlaan 5 - 3155 BM Maasland Postbus 45 - 3155 ZG MaaslandT 010-5917116E directie@aloysiusmaasland.nl

Ben je het zat om niets te doen? ………… Maar wel zin om je nuttig te maken?

Als klassenassistent

In onze kleutergroepen kunnen we een paar extra handen goed gebruiken. Gelukkig hebben we vanaf februari studenten die in de groepen 1-2, bij de gymlessen en schoolactiviteiten assisteren. Eén student kreeg intussen een baan aangeboden waarvoor ze was opgeleid. Nu is er weer ruimte. Weet jij zeker dat je tot en met 16 juli 2021 beschikbaar bent en heb je zin om minimaal twee hele dagen een nuttige en leerzame ervaring op te doen, dan kun je een e-mail sturen met je contactgegevens. We nemen dan contact met je op.

Niet te lang twijfelen, het is hartstikke leuk werk. Een onderwijsachtergrond is niet nodig, wel plezier in het werken met kinderen en enthousiaste leerkrachten.

Stuur een e-mail naar directie@aloysiusmaasland.nl


Vriendelijke groet, Frans Kempke

directeur Aloysiusschool Maasland

Schoolkassa

Schoolkassa is een onderdeel van ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem. We zijn blij dat er in deze Coronatijd toch veel ouders tijdig hebben gereageerd op de betaalopdracht die via Parro is/wordt gestuurd. Enkele ouders zullen nog wel herinneringen ontvangen, maar het overgrote deel heeft betaald.

Wellicht merkt u "Corona" ook in uw eigen portemonnee. Desondanks zijn er de afgelopen tijd meerdere donaties aan het gevraagde bedrag toegevoegd. Deze ouders willen we hiervoor op deze plaats heel hartelijk danken. Ook de feedback die ons soms via een betaalopdracht bereikt, zoals "op naar een mooi kleuterfeest", waarderen we zeer.

Palmpasen

Zondag 28 maart was de Palmpaasviering in de Maria Magdalena (met een beperkt aantal kerkgangers) ook via een stream thuis te bekijken. Drie leerlingen uit groep 7 van onze school hebben tijdens de viering op enkele momenten een tekst voorgelezen. Twee van deze kinderen waren ook te zien in de korte film die bij aanvang van de viering werd getoond over het maken van de doos voor Palmpasen. Daar hebben leerlingen van de school door kleurwerk en toegevoegde teksten een mooi steentje aan bijgedragen.

De Palmpaasdozen worden op een veilige manier gebracht bij ouderen in de parochie.

Wilt u het genoemde filmpje bekijken? Dan kan dat HIER.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image