ALOYSIUS

katholieke basisschool Maasland


Meester Postlaan 5 - 3155 BM Maasland Postbus 45 - 3155 ZG MaaslandT 010-5917116E directie@aloysiusmaasland.nl

Woutje Stein

Onze oud-leerling Maarten de Fockert heeft als oud-keeper van Excelsior het idee gelanceerd bij de Excelsior Foundation voor een nieuw prentenboek om het lezen een zetje te geven op de 36 "Excelsior Schools" waar de club ook al leer- en sportlessen geeft. Maarten vindt lezen leuk en belangrijk en zijn idee voor een prentenboek werd door de Foundation opgepikt met als resultaat "Woutje Stein". In het prentenboek voor kleuters, geschreven door Maranka Rinck en geïllustreerd door Martijn van der Linden, raakt Excelsior-mascotte Woutje Stein zijn bal kwijt en beleeft tijdens het zoeken in Rotterdam allerlei avonturen.

We zijn trots op onze oud-leerling en hebben hem al uitgenodigd om op onze school ook te komen voorlezen uit dit prentenboek.

Maarten heeft ook een leesclub opgericht met een stel voetbalvrienden ter promotie van het lezen onder "voetballers" en heeft samen met enkele vrienden ook een succesvolle podcast.

Voorleesmoment KBW

Hoewel het voorlezen bij ons op school bijna dagelijkse kost is in veel groepen, heeft het voorlezen in de KBW natuurlijk een extra leuk aspect. Vooral voor de kleuters en de leerlingen van groep 8 is het traditioneel een "happening". Zij komen 's morgens bepakt en bezakt naar school met dekens, kussens, verlichting en allerlei andere accessoires want er moet natuurlijk een heel leuk en vooral bijzonder voorleeshoekje gemaakt worden voor het groepje kleuters dat zij zullen ontvangen. En ook dit jaar zijn ze daar weer goed in geslaagd. Het maakte het voorlezen (want daar ging het uiteindelijk om) wel heel speciaal.

Ook voor de leerlingen van groep 3 t/m 7 is aan een traditie vastgehouden. Zij gingen op het teken van de bel met een kleurenkaart op weg naar de leerkracht met dezelfde kleur om ook daar voorgelezen te worden. Foto's staan in Classroom van uw kind of de link krijgt u via Parro.

Banenmarkt bij KBW

De Kinderboekenweek is geopend. Enorm jammer van het slechte weer, zodat u niet mee kon genieten. Het mocht en kon weer na een héél lange tijd: een gezamenlijke opening en activiteit. Dus verplaatst naar de hal (ook lang geleden) werd onder de goede en gezellige leiding van juf Christine het thema “beroepen” ingeleid en daarbij traden verschillende ouders beroepsmatig in the spotlights. Met als slot de spectaculaire entree van een agente op een motor. Met sirene en zwaailichten reed zij de hal binnen en parkeerde de zware motor naast het enthousiaste publiek. Na het openingslied met dansje begon de banenmarkt. Elke klas kwam naar de hal waar de ouders hun beroep presenteerden. De kinderen liepen rond en stelden hun vragen aan de agente, een dokter, een piloot, een vrachtwagenreparateur, een groenvoorziener en een brandweerman. Foto’s komen via Parro en Classroom.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image