ALOYSIUS

katholieke basisschool Maasland


Meester Postlaan 5 - 3155 BM Maasland Postbus 45 - 3155 ZG MaaslandT 010-5917116E directie@aloysiusmaasland.nl

Alle sites nieuw en verplaatst

Zowel de hoofdsite als de groepssites zijn verplaatst naar Google. De pagina's worden automatisch aangepast aan het apparaat waarop u de site bekijkt. De icoontjes (bv. envelop) zijn vervangen, maar bijna alles vindt u weer terug. Misschien in het begin even zoeken, maar de weg wijst zich vanzelf.

De site begint met de laatste nieuwtjes. Meteen daaronder vindt u de onderdelen die u vaak nodig heeft: de mailadressen van de groepen, de nieuwsbrieven, gidsen en alle downloads.

Het menu rechtsboven (op uw mobiel de drie streepjes links) leidt u naar de bekende onderdelen. Een pijltje in het menu (bv. bij groepen) kunt u uitvouwen.

Fotoalbums

Nu de groepspagina's op de website ook zijn vernieuwd en verplaatst naar Google is er geen inlog meer. Toch willen we u de fotoalbums niet onthouden.

In Classroom (inloggen met het schoolaccount van uw zoon/dochter) vindt u de lesgroep "Fotoalbum 2020-2021". U zult soms ook foto's of een link naar een album ontvangen via Parro. Op deze manier zijn foto's alleen te bekijken voor de ouders van onze school.

De fotolinks in Classroom worden heel het schooljaar per groep bewaard.

Leesoffensief

Achttien organisaties uit de sectoren onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid roepen op tot een leesoffensief. Ze maken zich zorgen over de dalende leesvaardigheid in Nederland en vinden dat de politiek nu actie moet ondernemen.

De organisaties willen dat het kabinet met een "actief en inclusief" leesbeleid komt. Op dit moment lezen zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland niet goed genoeg om bijvoorbeeld de bijsluiter van een medicijn goed te begrijpen. Uit internationaal onderzoek bleek al dat Nederlandse kinderen minder leesvaardig zijn en ook minder plezier hebben in het lezen. De organisaties willen daarom dat elke leerling de school verlaat met voldoende leesniveau.

NOS bericht over het leesoffensief

Schoolbibliotheek

Scholen moeten voor een breed aanbod van boeken zorgen, door middel van het inrichten van een schoolbibliotheek. Dit is een aanbeveling uit het gepresenteerde "leesoffensief".

De inrichting van de schoolbibliotheek op de Aloysius is in volle gang. In de weken na de herfstvakantie zal de bibliotheek officieel geopend worden. Over de organisatie en het systeem van uitlenen wordt u op dat moment geïnformeerd.

Chromebook lenen

Helaas komt het regelmatig voor dat er een groep één of meerdere dagen thuis moet werken of dat leerlingen door ziekte in het gezin thuis moeten blijven. De situatie is nu eenmaal niet anders. Als het nodig is, mag uw zoon/dochter een chromebook lenen van school. Als het voor korte tijd is, vragen we u vriendelijk hier alleen in noodgevallen gebruik van te maken. Mocht het slechts voor één dag zijn, krijgt u ook geen oplader mee. Het chromebook moet in een normale, stevige tas (rugzak) vervoerd worden en niet in een plastic tasje.

Als het voor één dag is, kan het chromebook 's morgens (na afspraak met de juf of meester) opgehaald worden en moet het dezelfde dag ook weer teruggebracht worden. 's Nachts kunnen dan alle apparaten op school weer worden opgeladen in de daarvoor bestemde karren.

Thuiswerken Tips

Als er thuis gewerkt moet worden, zijn er misschien ook momenten dat er behoefte is aan ander of extra werk omdat de vaste opdrachten klaar zijn.

Op deze pagina vinden de kinderen allerlei soorten opdrachten gesorteerd per bouw.

Thuiswerken Tips

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image