ALOYSIUS

katholieke basisschool Maasland


Meester Postlaan 5 - 3155 BM Maasland Postbus 45 - 3155 ZG MaaslandT 010-5917116E directie@aloysiusmaasland.nl

We houden vol!

Momenteel staat de organisatie sterk onder druk. We hebben nog steeds te maken met Corona, dus met quarantaine. Leerlingen maar ook leerkrachten zijn kort of langer afwezig. We hebben ook te maken met zwangerschapsverlof, een ernstig zieke collega en een collega met ziekte in de familie. Het lukt de directie nog steeds de eindjes aan elkaar te knopen, maar er staat een flinke druk op. In de meeste gevallen reageren de ouders nog steeds positief en meegaand. In een enkel geval bereikt ons een kritisch en zelfs verwijtend bericht. Kritisch mag, maar als u weet hoeveel extra energie leerkrachten en directie geven om de nadelen te beperken, dan wil ik voor hen op deze plaats graag een lans breken.

Rob Heintjes - Ict'er

Ode aan Midden-Delfland

Begin oktober heeft Sjaak van Houten van Fotoclub Maasland in een workshop voor de kinderen van groep 8 tips gegeven en uitgelegd waar je op moet letten om een mooie foto te maken. Na de workshop zijn de leerlingen zelf aan het werk gegaan, met als opdracht: 'maak een foto van hoe jij Midden-Delfland ziet'. Het resultaat: 33 verrassende en bijzondere foto's, met ieder een eigen verhaal van de maker. De kinderen laten met de foto's hun belangstelling en verbondenheid met de eigen omgeving zien. Deze klas had eerder ook al meegedaan aan de schrijfwedstrijd van Ode aan Midden-Delfland. Mooi om deze betrokkenheid te zien en de gelegenheid die de school geeft om daarmee aan de slag te gaan.

De foto's 'Het landschap door eigen ogen' van de kinderen zijn hier te zien op de website van Ode aan Midden-Delfland.

TENTOONSTELLING IN DE SINGELHOF IS TIJDENS DE HUIDIGE LOCK DOWN GESLOTEN!

Facebook Midden-Delfland Vereniging:

"Gigamooie foto's van leerlingen van de Aloysius."

Elke vogel telt

De Nationale Tuinvogeltelling is het grootste science project van Nederland. Vogelbescherming organiseert de telling samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland. De Nationale Tuinvogeltelling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. Wij combineren deze met andere tellingen. Zo zien we hoe de vogels in onze tuinen zich ontwikkelen, en kunnen we ze beter helpen en beschermen. Tel op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 één keer een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen eventueel al van tevoren tellen op een moment dat hun schikt.


Tuinvogel QuizCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image