ALOYSIUS

katholieke basisschool Maasland


Meester Postlaan 5 - 3155 BM Maasland Postbus 45 - 3155 ZG MaaslandT 010-5917116E directie@aloysiusmaasland.nl

Schakelen

We zijn het al jaren gewend, maar op school is het na 5 december heel snel schakelen naar het volgende feest. Nu het tweede kaarsje op de adventskrans brandt, zal het niet lang meer duren voordat ook de andere versieringen de school in kerstsfeer hullen. Door Corona zijn we helaas genoodzaakt het feest wederom op enkele punten aan te passen. Het draaiboek belooft echter een mooi feest.

Schoolkassa

Inmiddels zijn er vier Parro's verzonden om u eraan te herinneren het schoolgeld te betalen. In de verstuurde betaalopdracht zitten ook de vaste kosten voor het schoolreisje (inmiddels achter de rug), het kamp van groep 8 en het kleuterfeest. U kunt ook in termijnen betalen. Hoe eerder u hieraan begint, hoe lager de maandbedragen uitvallen. Gaat u een termijn betaling echter herroepen, dan worden de volgende maandbedragen natuurlijk verhoogd.

Nieuwe regels

Na de laatste persconferentie over Corona weten we dat de scholen vooralsnog open blijven. Er zijn wel nieuwe en scherpere regels gepresenteerd. Via Parro heeft u inmiddels Coronabrief 3 ontvangen.

Snottebellekes

Wie het nu nog kan volgen, mag het zeggen.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image