Älghults Friskola

11 februari åker hela skolan till Lenhovda ishall.