Actividades Extraescolares

2022-2023

Consulta as nosas actividades en cada etapa:

Normas de funcionamento:

  • As actividades realizaranse sempre e cando se reúna un grupo mínimo de alumnos que será diferente dependendo da actividade da que se trate. Por isto, o cadro horario podería sufrir algunha modificación ou axuste.

  • As actividades comezarán no mes de outubro e rematarán no mes de maio no horario de tarde que se indica, agás a actividade de INGLÉS ("Schoolhouse") e SURF que rematarán en xuño.

  • Apuntarse a unha actividade implica que o alumno non poderá darse de baixa ata o final do curso.

  • O pago das actividades realizarase mensualmente e con cargo na conta bancaria que dispón o centro escolar, agás a actividade de INGLÉS ("Schoolhouse").

  • Non se recuperarán as sesións que non se impartan por coincidir con excursións, campamentos ou periodos non lectivos ou confinamentos do alumnado.

  • Nas actividades que se desenvolvan nas instalacións do centro, os alumnos vestirán o uniforme ou o equipaxe deportivo do colexio.

  • Os alumnos poderán acceder ao colexio 5 minutos antes do comezo da actividade e poden saír ou ser recollidos nos 5 minutos posteriores ao seu remate.

  • Se algún usuario non respectara o as normas básicas de hixiene ou disciplina e convivencia amoestaráselle cunha notificación aos pais. No caso de reincidencia poderá ser excluido deste servizo previa audiencia dos pais e terá que seguir aboando o curso ata o derradeiro mes.

  • No mes de xaneiro pódese incluir algunha novidade atendendo ás vosas suxerencias.
INSCRÍBETE nas actividades que desexes no seguinte enlace ao formulario desde hoxe


ata o 23 de setembro


forms.gle/NwP5HJxBmLCcsg7r8


Lembra que si escolledes NATACIÓN, tedes que elexir o voso horario en:


https://forms.gle/iPQ6k6HT5YjvuCDF8