Waarvoor kan je bij ons terecht?

DOEL

Jongeren met ASS, Fysieke handicap of emotionele problemen zijn zeer kwetsbaar in een schoolse omgeving. Soms duiken ze in een diepte waardoor ze dan uiteindelijk niet meer naar school kunnen gaan.

Ajaboe wil hun recht op onderwijs vrijwaren. Door hen te begeleiden en te stimuleren om hun diploma te behalen via de centrale examencommissie, krijgen ze terug een positief zelfbeeld. De jongeren krijgen kansen om hun vaardigheden (sociale, educatieve,...) te ontwikkelen in een rustige aangepaste omgeving.

Ajaboe steunt op respect voor elk individu, het ontdekken van zijn/haar talenten en deze een kans geven zicht verder te ontwikkelen

De begeleiding kan gebeuren onder de vorm van een mentorproject, groeps- en individuele bijlessen, workshops…

Ajaboe organiseert ook buitenschoolse activiteiten voor jongeren ter ondersteuning van hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast worden er aanvullende activiteiten voor de ouders en jongeren georganiseerd.

Buiten de schooluren zijn er projecten ROBOTCUP en KUNST en THEATER.