Acompanyament

El servei d'acompanyament pretén acompanyar a persones que estan patint alguna problemàtica o sofriment com a conseqüència de la malaltia mental.

Pretén ser un acompanyament educatiu en el que es treballaran aquells aspectes necessaris per a poder donar resposta a les necessitats específiques de qui sol·licita l'acompanyament. Aquestes necessitats han de ser plantejades per ella mateixa, promovent així, que sigui la protagonista del seu procés personal. El professional ha de promoure el treball de vincle amb el subjecte per a poder treballar aspectes d'autonomia i gestió de la pròpia vida. Es tracta de fugir d'una atenció assistencialista per contribuir a l’assoliment del màxim nivell possible d’autonomia.

La tasca es desenvoluparà en el domicili de la persona, en la comunitat, en els serveis en que participa. En definitiva, en els espais on calgui per tal de poder acompanyar-la individualment en el camí que la porti a assolir les seves pròpies fites