què fem

És un servei emmarcat dins l’àmbit de la cultura, l’oci i el temps lliure, dirigit a persones que pateixen sofriment mental, majors d’edat.

Recurs adreçat a adolescents i joves, noies i nois, d’entre 14 i 25 anys amb algun tipus de patiment mental. És un lloc de trobada que habilita espais de creació cultural, tallers i propostes d’oci emmarcades en els interessos juvenils.

Servei d’habitatge per a dues persones concebut, dins el marc de vida independent, com a llar amb suport individualitzat .


“Radio Chiringuito” al Centre Penitenciari de Joves. Amb el suport de Salut Mental Catalunya i la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Sortides d’oci i culturals en caps de setmana i períodes de vacances. En col·laboració amb Salut Mental Catalunya

Servei de formació especialitzada i acolliment d'estudiants en pràctiques


Espai d’acompanyament per treballar aspectes d’autonomia, d’autocura i de vincle amb la comunitat.

Aixec forma part d’aquesta xarxa d’espais de trobada, arts i experimentació, juntament amb Radio Nikosia, Activament i Sarau.