AIXEC S.C.C.L

COOPERATIVA DE SERVEIS EDUCATIUS

Aixec SCCL, és una cooperativa que ofereix serveis socioeducatius destinats a l’atenció de persones que pateixen algun tipus de trastorn mental i a les seves famílies des de la perspectiva de la salut mental comunitària.

Pensem el nostre treball des d’una posició educativa i no clínica, per tal de reconstruir el vincle i el llaç social que les conseqüències del trastorn mental han trencat. Rebutgem per tant, els posicionaments assistencialistes que només fan que agreujar i cronificar actituds passives, infantilitzant als subjectes tot negant-los les seves capacitats.


Pots consultar la nostra memòria del 2017 !