Třídní učitel

Mgr. Vladimír Nulíček

Vítejte na webových stránkách třídy 7.A

Školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

vítám Vás i Vaše děti v novém školním roce 2022/2023.

Informace, které se týkají naší třídy Vám budu postupně vkládat na tyto naše webové stránky.

Prosím, nezapomeňte zároveň sledovat žákovskou knížku Vašeho dítěte.

Těším se na spolupráci s Vámi.

Vladimír Nulíček

Na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace k nabídce kroužků na nový školní rok. V. Nulíček

Ve dnech 24. - 25. 10. je vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

http://www.zszruc.cz/vyhlaseni-reditelskeho-volna/

Důvodem je rekonstrukce příjezdové cesty a hlavního vchodu ZŠ. Na ředitelské volno navazují 2 dny podzimních prázdnin a 28. 10. státní svátek. Volno tedy připadá na celý týden (od 24. - 28.10.) V. Nulíček


Vážení rodiče, v aktualitách na webu školy je zveřejněna informace ke znovuotevření e-shopu se školním oblečením. V. Nulíček

http://www.zszruc.cz/skolni-kolekce-obleceni-otevreni-e-shopu/


INFORMACE K UŽÍVÁNÍ NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ VE ŠKOLE

Vážení rodiče, v poslední době se mezi žáky na II. stupni objevilo užívání nikotinových sáčků.

Díky snadné aplikaci pod horní či spodní ret nejsou vidět, děti je tudíž mohou konzumovat kdekoliv a kdykoliv. Nejvíce problematická je jejich snadná dostupnost (lze je zakoupit v trafice, na internetu). Nikotinové sáčky patří mezi výrobky, které se užívají jako alternativa kouření. Primárně se používají při odvykání kuřáků a nejsou v žádném případě určeny pro konzumaci dětem. Jejich užívání může vést k závislosti a pro děti představuje nemalé zdravotní riziko. Koncentrace nikotinu v těchto sáčcích je vyšší než u jiných tabákových výrobků, proto zde velmi rychle nastupuje závislost. I při užívání nižších dávek dochází k narušování sliznice v dutině ústní (což je viditelné i pod rtem - bílé a červené skvrny) a k poškození dásní. Při aplikaci nikotinových sáčků mohou mimo jiné nastat následující zdravotní obtíže: bolesti hlavy, podráždění trávicího traktu, nevolnost, zvracení, úzkost, bušení srdce. Při dlouhodobém užívání či jednorázovém spolknutí stoupá riziko otravy, která může vést až k bezvědomí nebo smrti.

Užívání, přechovávání či předávání jakýchkoliv návykových látek je závažným porušením školního řádu. Ve škole jsme začali tento problém řešit. Zároveň se obracíme na Vás a prosíme o větší obezřetnost a spolupráci. Zastavit zneužívání této látky se nám může podařit jen s Vaší podporou. Promluvte se svými dětmi o problematice návykových látek a v případě, že je u nich objevíte, důsledně zasáhněte. V případě dotazů nebo podezření nás neváhejte kontaktovat.

Olga Cudlínová - metodička prevence


Více informací naleznete na: http://www.zszruc.cz/informace-k-uzivani-nikotinovych-sacku-ve-skole/


Vážení rodiče, v úterý 27. 9. pojede třída 7.A do Včelího světa v Hulicích. Odjezd v 8. 00 hod. z autobusové zastávky Na Pohoří. Sraz žáků na autobusové zastávce v 7:45 hod. Program začíná v 8. 15 hod. Odjezd z Hulic zpátky v 11. 45 hod. - po návratu do Zruče - konec akce: oběd, domů...... Obědy se v jídelně odhlašovat hromadně nebudou. Vše je hrazeno z projektu - program i doprava. Důležité: vzít s sebou přezůvky, svačinu, pití, psací potřeby. Vhodné oblečení v případě chladnějšího počasí - akce je zčásti venku a i vnitřní budova je kamenná (chladnější). Bude probíhat i malá ochutnávka produktů, proto mi napište zda-li žák nemá alergii na včelí jed, včelí med, jablko a lepek. Tuto informaci po příjezdu sdělím ve Včelím světě. S pozdravem V. Nulíček


Vážení rodiče,

v letošním školním roce se náš školní tým rozrostl o pozici školního asistenta. Školní asistent poskytuje podporu dětem spočívající především v přípravě na vyučování a školní práci, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit žáka, podporuje rozvoj žáka v aktivitách nad rámec školy a jiné. V naší škole máme v současné době 3 školní asistentky. V případě, že byste měli zájem o jejich podporu, kontaktujte prosím třídního učitele pro více informací.

Děkujeme.


V letošním školním roce opět vybíráme starý papír (noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír). Sběr ukládejte ke dveřím za školním bufetem. Po dohodě s p. školníkem nebo na tel. 327 531 189 lze dovézt i větší množství. Za peníze vybrané ze sběru papíru dětem nakoupíme výtvarné potřeby. V. Nulíček

Vážení rodiče, celková cena pracovních sešitů v 7.ročníku je 415,-Kč. Částka bude zaplacena přes školní pokladnu. V. Nulíček

Hr.dějepis - 85 Kč

Hr.literatura+ČJ - 183 Kč

Procvič.pravopisu - 57 Kč

Hr.početník 1.díl - 45 Kč

Hr.početník 2.díl - 45 Kč


"Milí rodiče,

první zručský školní OPEN FEST pro děti a rodiče je za dveřmi. Proběhne již tuto sobotu 10. září od 14.00 v naší základní škole. Z důvodu předpovědi nepříznivého počasí budou všechna stanoviště uvnitř školy. Níže najdete seznam stanovišť a aktivit společně s jejich umístěním, abyste věděli, na co se můžete s dětmi těšit a snáze se zorientovali:

 • Fyzika v pokusech (vstupní vestibul)

 • Činnostní učení - tangramy, skládání a hry (třída 2.B, 1. patro, pavilon A)

 • Matematika hrou (třída 3.A, 1. patro, pavilon A)

 • Plackohraní (herna ranní ŠD, přízemí, pavilon B)

 • Kouzelné karty a komunikační aktivita (přípravná třída, přízemí, pavilon B)

 • RoboHry (vestibul v 1. patře, pavilon B)

 • Zábava s moderními technologiemi, VOŠ a SPŠ KH (vestibul v 1. patře, pavilon B)

 • Výroba antistresových míčků a rozpoznávání emocí (konzultovna týmů duševního zdraví, 1. patro, pavilon B)

 • Výroba mýdel (kuchyňka, přízemí, pavilon D)

 • Tvořivá dílna (třída 5.B, přízemí, pavilon D)

 • Přírodopisné okénko (učebna Př/Ch, přízemí, pavilon D)

 • Zeměpisné okénko (třída 6.A, 1. patro, pavilon D)

 • English with Famous Songs (učebna JaDM, 1. patro, pavilon D)

 • English for kids (učebna JaDV, 2. patro, pavilon D)

 • Sportovní koutek (tělocvična)

Ve vstupním vestibulu bude otevřen nový školní bufet, kde se můžete občerstvit.

Rádi bychom Vás také upozornili, že akce bude fotografována.

Už se na Vás moc těšíme a věříme, že si s námi tento festival hravého učení s dětmi užijete."

Vážení rodiče, přeposílám Vám informaci týkající se nákupu čtvrtek do Vv: "Vážení rodiče, v tomto školním roce jsme byli nuceni přistoupit k tomu, že čtvrtky do hodin VV si budou žáci hradit sami. Pro každou třídu byly objednány požadované počty balíků . Cena čtvrtek pro jednotlivé třídy se rozpočítá podle počtu žáků a tato částka bude stržena ze školní online pokladny. V případě, že by čtvrtek bylo málo, dokoupíme je, jestliže zbydou, využijí je žáci v dalším školním roce. Děkujeme za pochopení."

Prosím o navýšení částky ve školní online pokladně na (pokud možno) minimálně 1000,-. Na začátku školního roku budou hrazeny pracovní sešity. V. Nulíček

Online třídní schůzka se uskuteční v úterý 6.9. v 17:00h. Schůzka proběhne podobně jako v minulém školním roce přes GoogleMeet a učebnu Fyziky 7.A, kam se společně se svými dětmi přes jejich školní email přihlásíte. Postup přihlášení žákům ve škole připomenu. Těším se na společné setkání. V. Nulíček

Vážení rodiče, výdej obědů ve čtvrtek 1. 9. bude probíhat v době od 10.30 hod. do 13.00 hod. Výdej do jídlonosičů bude možný od 11.00 do 11.15 hod. V pátek 2. 9. budou obědy vydávány do 13.00 hod. V. Nulíček

Vážení rodiče, milí žáci, v pátek 2. 9. se uskuteční tzv. adaptační den s třídním učitelem a asistentem pedagoga. V tento den prosím, aby žáci měli spíše sportovní oblečení (dle počasí bychom šli na část dopoledne ven), dále psací potřeby a nějaký zápisník, svačinu. Konec vyučování bude v tento den ve 12.05 hod. Kdo navštěvuje školní jídelnu, odchází sem společně se svým třídním učitelem. V. Nulíček

Vážení rodiče, ve čtvrtek 1. 9. proběhne zahájení školního roku 2022/2023. V tento den žáci skončí v době mezi 9.00 - 9.30 hod. S sebou si mohou vzít zápisník a psací potřeby na zapsání důležitých informací (pokud chtějí). Těším se na setkání se žáky a na společnou spolupráci. S pozdravem V. Nulíček