UNICEF

UNICEF je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom. Poslaním UNICEF je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie,  ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál. Za 66 rokov svojej existencie pomohol UNICEF zachrániť a zlepšiť životy stoviek miliónov detí. V tejto práci pokračuje aj naďalej, aby všetky deti na svete mohli prežívať šťastné detstvo, na ktoré majú všetci právo. Podporuje vzdelávanie v oblasti práv detí formou projektu Škola priateľská deťom.