XY 2024: Wroclaw v Olomouci
26. června
výstavy s procházkou / procházka vernisážemi

PROGRAM
XY 2024, Wrocław v Olomouci: 26. června 2024


15:30 | Příběhy přítomností / Narrative Presences / Розповіді Присутностей / Ne Sami

MUO/ Central | Denisova 47 


16:30 | Gosia Wrzosek: Glass 

Letní galerie | Pekární 26


17:20 | Yuriy Biley: PICTURESQUE UKRAINE

Basement Studio | Dobrovského 35 


17:50 | Irmina Rusicka & Kasper Lecnim: Talking with the Taxman about Poetry

Vitrína Deniska | Denisova 5 


18:10 | Karolina Balcer: In Vitro Fantasy 

PAF Gallery | Ztracená 6 


18:30 | Muzeum w podziemiu: Potknięcia 

Praktik | Švermova 5 


19:00 | Paweł Czekański, Miłosz Flis, Anna Bujak: Zaraz

Studio G21 | Dolní náměstí 194 


19:30 | Nikita Krzyżanowska: Na wieczny smutek duszy, wieczna rozkosz ciała

Galerie XY | Dolní nám. 23/42 


20:30 | Naked Man Collective: Baby Teeth 

Galerie Véčko | Univerzitní 6 


𝕏𝕐 𝟚𝟘𝟚𝟜, 𝕎𝕣𝕠𝕔𝕝𝕒𝕨 𝕧 𝕆𝕝𝕠𝕞𝕠𝕦𝕔𝕚: 𝟚𝟞. 𝟞. 𝟚𝟘𝟚𝟜
𝕧𝕪́𝕤𝕥𝕒𝕧𝕪 𝕤 𝕡𝕣𝕠𝕔𝕙𝕒́𝕫𝕜𝕠𝕦 / 𝕡𝕣𝕠𝕔𝕙𝕒́𝕫𝕜𝕒 𝕧𝕖𝕣𝕟𝕚𝕤𝕒́𝕫̌𝕖𝕞𝕚

XY - výstavy s procházkou / procházka vernisážemi je jedinečná kulturně-umělecká událost. Návštěvníci na procházce městem putují alternativními výstavními prostory a nezávislými galeriemi Olomouce a setkávají se s různorodými způsoby prezentace současného umění. Výstavy a instalace jsou často koncipovány jako site-specific, tedy jsou připravovány přímo na míru jednotlivým místům. Událost je specifická zejména svou atmosférou putovní akce – každý se může na potkání připojit a začlenit do průvodu návštěvníků.

Devátý ročník procházky je zaměřen na umělce spojené s Wroclawí a proběhne ve středu 26. června 2024.


𝕏𝕐 𝟚𝟘𝟚𝟜, 𝕎𝕣𝕠𝕔𝕝𝕒𝕨 𝕚𝕟 𝕆𝕝𝕠𝕞𝕠𝕦𝕔: 𝟚𝟞. 𝟞. 𝟚𝟘𝟚𝟜
𝕖𝕩𝕙𝕚𝕓𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒 𝕨𝕒𝕝𝕜 / 𝕒 𝕨𝕒𝕝𝕜 𝕥𝕙𝕣𝕠𝕦𝕘𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕡𝕖𝕟𝕚𝕟𝕘𝕤

The XY project, which was created in 2015 as a joint initiative of curators from Olomouc, offers exhibition hosting to authors from a selected artistic environment all on the same opening date. The travelling show has the character of a series of successive vernissages of contemporary art, all connected by a walk - the whole event takes place in one afternoon in the centre of Olomouc. Individual exhibitions then continue, the duration depending on the requirements of the galleries. The curators of the selected galleries have been representing the independent art scene in Olomouc for a long time, and within the framework of the XY show, they address professional as well as wide audience. The ninth year of the walk is focused on artists associated with Wroclaw.


Umělci/Artists: Karolina Balcer, Yuriy Biley, Anna Bujak, Pawel Czekanski, Miłosz Flis, Nikita Krzyzanowska, Kasper Lecnim, Naked Man Collective, Irmina Rusicka, Gosia Wrzosek

Galerie/Galleries: Basement Studio, Galerie Véčko, Galerie XY, Letní galerie, Studio G21, Vitrína Deniska, Galerie PAF, Central

Xy tým/crew: David Bartoš, Veronika Brandecká, Radka Částková, Tereza Dehnerová, Matěj Frank, Ondřej Hruška, Alexandr Jančík, Tomáš Jirsa, Adéla Konečná, Alžběta Kotková, Alžběta Kvapilová, Marie Meixnerová, Jiří Neděla, Klára Pospíšilová, David M. Richardson, Martin Schweitzer, Kateřina Sovová, Filip Staněk, Miloš Slechan, Pavel Šuráň, Aneta Valihrachová, Kamil Zajíček, Ondřej Zunt, Hana Kurková

Vizuál/Visuals: Ewa Głowacka

Interaktivní mapa:

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU

15:30 |  Příběhy přítomností / Розповіді Присутностей / Ne Sami 

MUO/ Central | Denisova 47
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU


Mezinárodní přeshraniční projekt Příběhy přítomností zprostředkovává komunikaci a uměleckou výměnu mezi vysídlenými ukrajinskými komunitami v Ivano-Frankivsku (Ukrajina), Vídni (Rakousko) a Olomouci (Česká republika). Jeho cílem je přispět k řešení aktuální životní situace Ukrajinců, kteří byli nuceni opustit své domovy v důsledku ruské invaze. Tým složený z výtvarných umělců, pedagogů, psychoterapeuta, profesionálních tanečnic a performerek, pracuje společně s vysídlenci a jejich příběhy o útěku z války a hledání nového domova. Workshopy vytvářejí bezpečný prostor pro sdílení a přípravu výsledného performativního tvaru. Příběhy objevující se  ve workshopech i performancích sledují cesty lidí prchajících z Ukrajiny do západní Evropy a jsou zhmotněné kartonovými cihlami. Každý jednotlivý příběh přispívá svým vlastním obsahem a hodnotou k potenciálnímu kolektivnímu procesu uzdravení. Příběhy mají různé kořeny a osudy, ale myšlenka vypořádání se s „novým domovem“ i „novou realitou“ je společná a sbližující. Skrze iniciovanou, řízenou práci s pamětí se naše a „jejich“ přítomnosti na moment potkávají. 



V rámci procházky XY bude představen projekt prostřednictvím nevládní organizace Ne Sami. Performance Příběhy přítomností proběhne 27.6. 2024 v rámci zahájení Trienále SEFO 2024.


Umělci: Jasmin Schaitl, Daria Lytvynenko, Alina Chabanenko/Alina Pust, Maria Shurkhal

Ne Sami: Oleksandra Sakharuk, Oleksandra Kachanova



15:30 | Narrative Presences / Розповіді Присутностей / Ne Sami

MUO/ Central | Denisova 47
PROJECT INTRODUCTION


The international cross-border project Narrative Presences facilitates communication and artistic exchanges among displaced Ukrainian communities in Ivano-Frankivsk (Ukraine), Vienna (Austria), and Olomouc (Czech Republic). The project aims to contribute to addressing the current living situation of Ukrainians who have been forced to leave their homes as a result of the Russian invasion. A team consisting of visual artists, educators, psychotherapists, professional dancers, and performers works together with displaced Ukranians to share their stories of escaping the war and finding a new home. The workshops create a safe space in which to share and prepare the final performative form. The stories represented in the workshops and in the performances through the material of cardboard bricks follow the journeys of people leaving Ukraine for Western Europe. Each individual story contributes its own content and value to a potential collective healing process. The stories have different roots and fates, but the unifying idea of coming to terms with a “new home” and a “new reality” brings us closer together. Through initiated and guided work with memory, different times and different individual presences meet for a moment. 


As part of the XY walk, the NGO Ne Sami will talk about their evacuation work from the front line in the east of Ukraine and their collaboration with the project Narrative Presences. On the 27th of June at 19:00 the final performance of Narrative Presences will take place as part of the opening of the SEFO 2024 Triennial.



Ne Sami: Oleksandra Sakharuk, Oleksandra Kachanova

Artists: Jasmin Schaitl, Daria Lytvynenko, Alina Pust, Maria Shurkhal

16:30 | Gosia Wrzosek: Glass

Letní galerie | Pekární 26 | kur. Tomáš Jirsa & Adéla Konečná
PERFORMANCE


Gosia Wrzosek je zpěvačka, vizuální umělkyně a performerka současně žijící a tvořící ve Wroclawi. 

V přístupech k hudební tvorbě vychází ze základů tradiční kompozice s odkazy na duchovní hudbu a free jazz. V současnosti se snaží objevovat potenciál lidského hlasu a usilovně hledá jeho rozmanitost, krásu i špinavost. Gosia je významnou součástí polské improvizační hudební scény a rovněž je členkou kolektivu UKOJENIE („zklidnění“), skrze který moderuje podcast zaměřený na meditační ambientní a experimentální hudbu v nezávislém Radiu Kapitał. Kompozice Glass vzniká jako inspirace k improvizované hudební situaci ve spolupráci se členy kolektivu Hlubina Adélou Konečnou a Tomášem Jirsou. 



16:30 | Gosia Wrzosek: Glass

Letní galerie | Pekární 26 | cur. by Tomáš Jirsa & Adéla Konečná
PERFORMANCE


Gosia Wrzosek is a singer, visual artist and performer living and working in Wroclaw. Her approach to music has its basis in traditional composition with references to church music and free jazz. Currently Gosia is exploring the full potential of the human voice -  from the beautiful side of the spectrum all the way to the opposite side of the raw and foul. Gosia is an important member of the polish musical improvisation scene and she also participates in the collective UKOJENIE (becalming) on the independent Radio Kapital, where she hosts a podcast that focuses on meditation ambience and experimental music. The composition Glass springs from an improvised music situation in collaboration with the members of the Hlubina collective; Adéla Konečná and Tomáš Jirsa.

17:20 | Yuriy Biley: PICTURESQUE UKRAINE

Basement Studio | Dobrovského 35 | kur: Hana Kurková
VERNISÁŽ


Když vytáhnete fotografii z náhodného rodinného alba, nejspíše se přižene mrak plný vzpomínek, asociací a barev. Co když však při listování narazíte na zhmotnění bezmezného uplatňování moci jednoho nad druhým?

V roce 2015 ukrajinský parlament schválil zákony o dekomunizaci země. Během následujících let bylo přejmenováno 51 tisíc ulic, 987 měst a vesnic, padlo 1320 soch Lenina a přes tisíc soch sovětské éry.

1982 Oblouk přátelství národů   –––––––––––––  2022 Oblouk svobody ukrajinského národa

Projekt Yuriye Bileye prudce zasahuje vizuální paměť. Pracuje s formátem pohlednic jakožto s nástrojem k upevňování propagandistického vyprávění. Autor v souladu se zvolenou technikou kyanotypie ponechává minulost v soumraku neurčitosti. V soumraku, jenž ze své povahy nemůže být vyčleněn z čehokoliv přítomného.


Výstava: 27. 6. – 26. 7. 2024

Otevřeno: na požádání do dms @_basementproject_ (IG) nebo Basement Project (FB) a nebo tel. číslo: ‭+420 728 341 231‬ / +420 736 669 631



17:20 | Yuriy Biley: PICTURESQUE UKRAINE

Basement Studio | Dobrovského 35 | cur. by Hana Kurková
EXHIBITION OPENING


When you take a photo out of a random family album, a cloud full of memories, associations and colour is likely to burst. But what if, as you flip through the album, you come across a materialisation of the boundless exercise of power held by one person over another?

In 2015, the Ukrainian parliament adopted laws on decommunisation of the country. In the ensuing years, 51,000 streets and 987 towns and villages have been renamed, 1,320 statues of Lenin and over 1,000 Soviet-era statues have been torn down.

1982 People’s Friendship Arch  ––––––––– 2022 Arch of Freedom of the Ukrainian People

The project by Yuriy Biley fiercely affects visual memory. It works with the format of a postcard as a tool to reinforce the propagandist narrative. In line with the chosen technique of cyanotype, the artist leaves the past in the twilight of indeterminacy. In a twilight that by its very nature cannot be separated from anything present.


Exhibition: 27 June – 26 July 2024

Opening hours: on request to dms @_basementproject_ (IG) or Basement Project (FB) or phone number: +420 728 341 231 / +420 736 669 631

17:50 | Irmina Rusicka & Kasper Lecnim: Talking with the Taxman about Poetry

Vitrína Deniska | Denisova 5 | kur. Filip Staněk
VERNISÁŽ


Prožívání přirozené lidské emoce zármutku podléhá v prosperující éře kapitalismu značným změnám. Jak se vyrovnáváme se ztrátou blízké osoby a jak prožíváme ztrátu při neutuchající touze po zisku a zvyšování výkonu? Sounáležitost jako zkušenost skupiny lidí se oslabuje, potřeba samoty je v těžkých chvílích potlačována, smutek stigmatizován. V návaznosti na předchozí práci Grave for Mum hledá projekt Talking with the Taxman about Poetry možnosti klidného prožitku zarmoucení a snaží se tím naleznout způsob útěku od pozdně kapitalistického přístupu k žalu. 


Irmina Rusicka (*1990) svou praxí zabírá širokou škálu uměleckého vyjádření, ve které rozeznatelný vizuál skulptur, fotografií nebo videí využívá pro přenos sdělení. Sdílení názoru kombinuje s protestem a kritikou sociálních skupin a celé společnosti. Politický a existenciální podtext je v její tvorbě značně čitelný. Fascinace lidskými faktory, jako je lidské chování a smýšlení, je v její tvorbě značně provázáno. Pracuje samostatně a také v tandemu s Kasperem Lecnim. 


Kasper Lecnim (*1992) využívá rozdílná média pro drobné sociální provokace, akce pro vyzdvižení chybovosti a také reakce na omezenost (lidí), obvykle odehrávající se ve veřejném prostoru. Svými akčními sděleními organizuje a vytváří drobné komentáře, reflektující stav současného světa. 


Oba v současné době dokončují doktorské studium na Eugeniusz Geppert Academy of Fine Art ve Vratislavi.


Výstava: 27. 6. – 15. 9. 2024

Otevřeno: nonstop



17:50 | Irmina Rusicka & Kasper Lecnim: Talking with the Taxman about Poetry

Vitrína Deniska | Denisova 5 | cur. by Filip Staněk
EXHIBITION OPENING


Grief is an undeniably vital human emotion, and in this current time and in this capitalism-driven era it is undergoing many major changes. How do we deal with the loss of a close relative and how do we experience loss while yearning for profit and increasing performance? Togetherness, or the sense of belonging, is weakened by the practices of social groups; and grief is stigmatised and the common need for solitude in a hard time is supressed. As regards their previous work ‘Grave for Mum’, this project ‘Talking with the Taxman about Poetry’ tries to further explore the possibilities of patiently experiencing grief, and it strives to find a way of escaping the current capitalist logic of productivity in a time of mourning.


Irmina Rusicka (born 1990) engages her wide range of artistic expression, in which the discernible visual appearance of her sculptures, photographs and videos is put to use as a conveyance. Rusicka combines this conveyance with protest, critique and objection against social groups and all of society. A legible sub-context of her work is clearly political and existential in some aspects. Irmina’s work is deeply related to human features of behaviour and celebration. She works solo and in tandem with Kasper Lecnim. 


Kasper Lecnim (born 1992) uses various media of artistic expression for his minor social provocations, error-appreciating events and reactions to (human) dullness; all of which usually take place in public spaces. He creates and organises these event-based assertions to reflect the state of the present-day world. Irmina and Kasper are currently finishing PhD studies at Eugeniusz Geppert Academy of Fine Art in Wrocław.


Exhibition: 27 June – 15 September 2024

Opening hours: nonstop

18:10 | Karolina Balcer: In Vitro Fantasy

Galerie PAF | Ztracená 6 | kur. Radka Částková
VERNISÁŽ


Výstava s názvem In Vitro Fantasy zkoumá proces metody početí, přičemž se opírá o osobní zkušenost a společenské problémy související s psychikou. Ve své tvorbě umělkyně taktéž reflektuje problematiku závislostí a bezdomovectví. Balcer vytvořila díla pomocí textilních technik zdůrazňující boje a stigmatizaci, s níž se potýkají jednotlivci, kteří chtějí mít děti prostřednictvím metody oplodnění „in vitro“ doslova „ve skle“. Středobodem instalace je velký svetr, který symbolizuje sílu a odvahu potřebnou k této cestě. Tento svetr, vyrobený ve spolupráci umělkyně, její matky a tchýně, nabízí pocit sociální sounáležitosti a ztělesňuje kolektivní terapii a podporu. Výstava si klade za cíl vyvolat zamyšlení a poskytnout podporu potřebným prostřednictvím společensky angažovaného umění.


Karolina Balcer (1988) absolvovala Akademii výtvarných umění ve Vratislavi a zde také dokončila mezioborové doktorské studium. Pro její tvorbu je charakteristická citlivá reflexe lidských problémů spojená s provokací a zamyšlením se nad kontroverzními společenskými otázkami. Skrze své dílo se snaží být oporou pro ty, kteří potřebují podporu, a přitom klade důležité otázky týkající se možností řešení těchto situací. Osobní zkušenosti Balcer transformuje do univerzálních výpovědí, čímž dává hlas marginalizovaným skupinám. Spoluzaložila galerii Wykwit, která se stala důležitou platformou pro současné umění.


Výstava: 27. 6. – 10. 9. 2024

Otevřeno: nonstop



18:10 | Karolina Balcer: In Vitro Fantasy

Galerie PAF | Ztracená 6 | cur. by Radka Částková

EXHIBITION OPENING


The exhibition titled In Vitro Fantasy explores the process of the method of conception based on personal experience and social issues related to the psyche. In her work, the artist also reflects on the issues of addiction and homelessness. Balcer's works, created using textile techniques, highlight the struggles and stigmatisation faced by individuals seeking to have children through the method of „in vitro'' fertilization; literally „in glass„. The centerpiece of the exhibition is a large sweater, symbolising the strength and courage required for this journey, made collaboratively by the artist, her mother, and her mother-in-law, offering a sense of social belonging and support. The exhibition aims to provoke thought and provide support to those in need through socially engaged art.


Karolina Balcer (1988) graduated from the Academy of Fine Arts in Wrocław and also completed interdisciplinary doctoral studies. Her work is characterised by a sensitive reflection on human issues, provoking thought and reflection on controversial social questions. Through her art, she seeks to support those in need, raising important questions about possible solutions to these issues. Balcer transforms personal experiences into universal statements, giving a voice to marginalised groups. She co-founded the gallery Wykwit, which has become an important platform for contemporary art.

Exhibition: 27 June – 10 September. 2024

Opening hours: nonstop

18:30 | Muzeum w podziemiu: Potknięcia 

Praktik | Švermova 5 | kur. Pawel Srozniak
VERNISÁŽ


Výstava: 27. 6. – 30. 7. 2024

Otevřeno: nonstop



18:30 |  Muzeum w podziemiu: Potknięcia 

Praktik | Švermova 5 | cur. by Pawel Srozniak
EXHIBITION OPENING


Exhibition: 27 June – 30 July 2024

Opening hours: nonstop

19:00 | Paweł Czekański, Miłosz Flis, Anna Bujak: Zaraz

Studio G21 | Dolní náměstí 194 | kur: Matěj Frank
VERNISÁŽ


Českým uším tvrdě znějící slovo zaraz (zarazit) v sobě snoubí několik významů. Podle kontextu se může jednat o rozkaz k náhlému zastavení, případně vnoření prudkým úderem anebo výzvu k vyvolání údivu a překvapení. Polský význam slova zaraz je náhle, ihned, už. A aby toho nebylo málo, polské slovo zaraza znamená nákazu nebo epidemii. Mezi pohybovým, dynamickým, rázným českým významem a významem polským, zohledňujícím časovost, vzniká napětí podtrhující provázanost a současnou složitost našeho bytí. Hravé, pocitově povědomé a téměř groteskní tvarosloví soch a objektů Pawła Czekańského a Miłosze Flise vede dialog s na první pohled temnými existenciálními díly sochařky Anny Bujak. Při bližším pohledu se ale sdělení soch a instalací mění, zábavnost se vytrácí. Náhle (polské zaraz) tak nastává zastavení, moment překvapení a úder (české zaraz), který nám připomíná ošemetnost našeho balancování na hranici grotesky a pádu do propasti.  


Výstava: 27. 6. – 26. 7. 2024

Otevřeno: Po 13:00–17:00 / Út–Pá 10:00–12:00 / 13:00–17:00 / So 9:00–12:00



19:00 | Paweł Czekański, Miłosz Flis, Anna Bujak: Zaraz

Studio G21 | Dolní náměstí 194 | cur. by Matěj Frank
EXHIBITION OPENING


If a Czech speaker hears the rough-sounding word zaraz (zarazit), they know it could have various meanings. Depending on the context, it can be either a sudden command to stop, swift thrusting, or an invitation to surprise someone. In Polish, zaraz means suddenly, immediately, and already. What is more, the Polish word zaraza means contagion or epidemic. Between the dynamic, resolute Czech notion of movement and the Polish one stressing temporality, there is a tension highlighting both the intertwining and current complexity of our being. The playful, emotionally familiar, and almost grotesque morphology of statues and objects by Paweł Czekański and Miłosz Flis holds a dialogue with seemingly dark existentialist works by the sculptor Anna Bujak. If you look closer, however, the message of statues and installations changes and their playfulness vanishes. Suddenly (the Polish zaraz), there is a stop, a moment of surprise, and a thrust (the Czech zaraz), which remind us of the trickiness of our balancing between the grotesque and falling into the abyss.


Exhibition: 28 June  – 26 July 2024

Opening hours: Mo 13:00–17:00 / Tu–Fr 10:00–12:00 / 13:00–17:00 / Sa 9:00–12:00

19:30 | Nikita Krzyżanowska: Na wieczny smutek duszy, wieczna rozkosz ciała

Galerie XY | Dolní nám. 23/42 | kur. Hana Kurková
VERNISÁŽ, HUDBA


Slovy polského básníka Lechońa Nikita Krzyżanowska vstupuje do oblasti nevyslovitelného. Trvá snad jen obrazotvornost, která však nesměřuje k pouhému vyjádření niterného pohnutí. Pnutí mezi láskou a smrtí ústí v tvůrčí proces, který v duchu postvandalismu odkrývá estetiku destrukce. Středobodem výstavy Na wieczny smutek duszy, wieczna rozkosz ciała se stávají nejen velkoformátové symbolistické malby, ale v souladu s postvandalistickou praxí umělkyně využívá prostor jako místo pro site-specific tvorbu pomocí výtvarné techniky „fumage“. 

Termín postvandalismus se v oblasti historie umění vyskytuje od 90. let, označuje však uměleckou praxi objevující se již v poválečném období. Existuje však crossover mezi vandalismem, graffiti a současným uměním v prostoru galerie? Jakým způsobem se zmíněné oblasti mohou v galerii prolínat, aniž by přenesená estetika vandalismu přišla o svůj pouliční charakter?



Společně s Nikitou Krzyżanowskou výstavu zahájí wroclawský tvůrce dark trapové hudby Weenaper.


Výstava: 27. 6. – 26. 7. 2024

Otevřeno: pondělí 13:00–19:00

úterý–neděle 9:00–19:00



19:30 | Nikita Krzyżanowska: Na wieczny smutek duszy, wieczna rozkosz ciała

Galerie XY | Dolní nám. 23/42 | cur. by Hana Kurková
EXHIBITION OPENING, MUSIC


Through the words of the Polish poet Lechoń, Nikita Krzyżanowska enters the realm of the unspeakable. Perhaps only imagery endures, but it doesn’t move towards the mere expression of an inner stirred inner emotions. The tension between love and death gives way to a process of creation that, in the spirit of post-vandalism, reveals an aesthetics of destruction. It is not only the large-format symbolist paintings that become the centrepiece of the exhibition Na wieczny smutek duszy, wieczna rozkosz ciała, but in line with the post-vandalist practices, the artist uses the space as a place for a site-specific work, using the artistic technique of “fumage”.

Though the term post-vandalism has been present in the field of art history of art since the 1990s, it refers to an artistic practice that emerged already in post-war art. But is there a crossover between vandalism, graffiti and contemporary art in the gallery space? In what ways can these areas intertwine in the gallery without the transposed aesthetics of vandalism losing its street character?


The Wrocław-based creator of dark trap music Weenaper will open the exhibition together with Nikita Krzyżanowska.

Exhibition: 27 June – 26 July. 2024

Opening hours: monday 1–7pm / tuesday–sunday 9am–9pm

20:30 | Naked Man Collective: Baby Teeth 

Galerie Véčko | Univerzitní 6 | kur. Specina
VERNISÁŽ


Výstava Baby Teeth uskupení Naked Man Collective zkoumá korelaci mezi tělem a psyché a vykresluje propojení tělesné a emoční roviny v rámci širokého symbolického kontextu. Předkládá objektifikaci těla jako média, které mění fyzické podněty na sérii spirituálních prožitků. Tělo je zde bráno jakožto škála lidské citlivosti odrážející rozmanité množství emocí a vnitřních prožitků.

Intermediální audiovizuální instalace toto zkoumání představuje skrze sérii osobních příběhů. Díky využití různých způsobů komunikace vytváří výstava intimní prostor stimulující různé smysly a tím návštěvníkům zprostředkovává hluboký multidimenzionální zážitek. Baby Teeth jednotlivými výjevy, které tvoří mosty mezi tělesnou a emoční rovinou, nabízí unikátní pouť světem, kde spolu tělo a psyché tvoří nerozdělitelný celek.


Výstava: 27. 6. – 2. 7. 2024

Otevřeno: nonstop



20:30 | Naked Man Collective: Baby Teeth 

Galerie Véčko | Univerzitní 6 | cur. by Specina
EXHIBITION OPENING


The exhibition explores the correlation between the body and the psyche, illustrating the connection between physicality and the emotional sphere within a broad symbolic context. It presents the objectification of the body as a medium that transforms physical experiences into a series of spiritual experiences. The body is depicted as a template of human sensitivity, reflecting the richness of emotions and inner experiences.

An intermedial audiovisual installation showcases explorations in this area through a collection of personal stories. Utilizing various media, it creates an atmosphere of intimacy that engages multiple senses, providing a deep and multidimensional experience. The installation offers a unique journey through a world where the body and psyche form an inseparable whole, with each work serving as a bridge between physicality and emotionality.


Exhibition: 27 June – 24 July. 2024

Opening hours: nonstop


 >>>  fb event <<<