Bases del concurs de cartells 2017

El cartell guanyador del concurs de cartells serà el que s'imprimirà i difondrà com a anunci de cada edició.

  • Pot participar alumnat matriculat en centres educatius de secundària del Segrià
  • La mida del cartell ha de ser DIN-A 3
  • En el cartell no ha de figurar data, lloc, horari, ni cap lletra. Ha de ser una imatge neta.
  • La tècnica és lliure, sempre tenint en compte que la finalitat és imprimir el cartell anunciador
  • Els dibuixos i imatges han de ser originals i inèdits, de creació íntegra pròpia de l'autor/a
  • Els cartells s'han de presentar al CRP Segrià abans del divendres 17 de març de 2017
  • Un mateix centre educatiu presentarà un màxim de cinc cartells.
  • Formaran part del tribunal el /la professor/a d' EVP de cada centre educatiu que es presenti al concurs
  • L'autor/a del cartell guanyador rebrà un val de 100€ per despeses de material escolar i diplomaCartells presentats en l'edició 2015


 
 
Cartell Guanyador
Clara Rivadulla
Ins Gili i Gaia