De què parlem?

És possible definir la Realitat Augmentada? En el vídeo de sota ho fan. Nosaltres però, fem servir aquest terme per englobar el conjunt de tecnologies que enriqueixen continguts a través de la substitució o superposició d'elements virtuals a la nostra realitat física.

En Juanmi Muñoz és l'autor d'aquesta presentació força complerta.La clau de tot plegat es pot resumir en uns conceptes bàsics que expliquen la RA d'avui (la de demà, la desconeixem):
  • La Realitat Virtual són tots aquells continguts creats digitalment, susceptibles d'arribar a l'usuari a través d'algun dispositiu.
  • La Realitat Augmentada superposa aquesta RV a la Realitat Física que coneixem a través de la nostra experiència.
  • De moment, la RA i la RV, necessiten algun dispositiu tecnològic: mòbil, tauleta, casc de RV immersiva, etc.
  • L'element que connecta la RF i la RV o la RA, s'anomena "activador". Aquest, actua com a disparador de la interacció entre lo físic i lo virtual, produint un enriquiment substancial d'aquell coneixement.
Posiblement i no massa enllà, aquestes tecnologies, produiran canvis significatius en la manera d'aprendre i d'ensenyar, com Internet ha fet en la nostra forma de vida els darrers 25 anys.