Espai i forma


 
Espai i Forma

Fitxes dels recursos

Format pdf Dòmino figures-costats
Treballar figures planes
Format pdf Estructuro
Treballar l'espai
Format pdf Joc del mirall
Treballar les transformacions geomètriques
Format pdf Màgic mosaic
Treballar l’espai
Format pdf Organicubes
Treballar l'espai
Format pdf Symétricolor
Treballar la simetria
http://www.xtec.cat/se-anoia/recursosmates/espaiforma/dominogeometria%20.pdf

Dòmino geometria
Reconèixer figures amb nom
Format pdf Xalar pentàgon
Treballar descomposició
Format pdf Xalar rombe
Treballar descomposició
Format pdf Xalar trapezi
Treballar descomposició
Mosaics
Treballar recobrir l'espai i moviments en l'espai
Pius Geomosaic
Treballar construcció i distinció de figures i transformacions geomètriques