Les TIC al dia?

Aquest nou projecte pretén oferir eines als coordinadors TIC/TAC de les escoles per aconseguir millorar la competència digital dels alumnes. Erròniament es dóna per suposat que els anomenats nadius digitals dominen la majoria de les eines TIC però a la pràctica ens adonem que dominen bàsicament el que més els interessa deixant de banda altres eines de màxima utilitat.

Les TIC al dia són només un punt de partida, no són ni programacions d'informàtica a l'aula ni plans TAC de centre, són simplement unes ajudes pels coordinadors perquè adaptin el que vulguin a la realitat del seu centre. Les fitxes que hi trobareu no són manuals per fer activitats, simplement són les activitats; explicar-les als alumnes és feina dels coordinadors.

Les TIC al dia es basen en programari lliure i pàgines web gratuïtes, no hi trobareu materials amb llicència. La idea és utilitzar el sistema operatiu Linkat però si al vostre centre seguiu amb Windows podreu gaudir també de la majoria de les activitats.

La majoria de tasques han estat testades i posteriorment avaluades pels alumnes de l'escola Les Pinediques de Taradell (Osona) i cerquen sempre una vessant pràctica, eficient i útil per a la vida quotidiana.
Subpàgines (2): D'on sorgeix? Multimèdia