Mediateca del CRP de La Selva II

Marc teòric i didàctic

Català, G.; Català, M.; Molina, E.  
Graó, 1996

Avaluació de la comprensió lectora. Vol I. Proves ACL. Cicle inicial de primària
Català, Glòria; Català, Mireia; Molina, Encarna; Monclús, Rosa
Graó, 2001

L'avaluació formativa en l'àrea de llengua
Ribas Seix, Teresa
Graó, 1997

La lectura. Procesos neuropsicológicos de aprendizaje, dificultades, programas de intervención y estudio de casos
Martín Lobo, Ma. Pilar
Lebón, 2003

La construcción del hábito lector
Lomas, Carlos; Mata, Juan; Gómez-Villalba, Elena; [et al.]
Graó, 2007

10 ideas clave. Animación a la lectura
Mata, Juan
Graó, 2008

Competència informacional: del currículum a l'aula
Blasco Olivares, Anna; Durban Roca, Glòria
Rosa Sensat, 2011

Descubrir el placer de la lectura. Lectura y motivación lectora
Gasol, Anna; Arànega, Mercè
Edebé, 2000

Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d'aprenentatge i seqüències didàctiques
Vilà Santasusana, Montserrat; [coordinació]
Graó, 2002

Eines de comprensió de textos. La lectura intensiva a secundària
Genover, Joaquim; Pozo, M.Alba; Vilar, Joaquim
Graó, 1998

Ensenyar llengua
Cassany, Daniel; Luna, Marta; Sanz, Glòria
Graó, 2004

L'aprenentatge de la lectoescriptura des d'una perspectiva constructivista. Vol I
Díez de Ulzurrun Pausas, Ascen; [coordinadora]
Graó, 1998

L'aprenentatge de la lectoescritura des d'una perspectiva constructivista. Vol II
Díez de Ulzurrun Pausas, Ascen; [coordinadora]
Graó, 1998

Literatura, per a què?  Incentivació de la lectura
Castells, Ada; Mèlich, Joan Carles; Cela, Jaume; Centelles, Jaume; Portell, Joan
Departament d'Educació; Generalitat de Catalunya, 2008 

Llegir i escriure per viure. Alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a l'aula
Fons Esteve, Montserrat
La Galera, 1999

Orientacions per a l'ensenyament aprenentatge de la lectura i l'escriptura
Servei d'Ensenyament del Català
Departament d'Ensenyament, 1999

Escribir y leer. I. De como los niños aprenden a escribir y a leer
Maruny Curto, Lluís; Ministral Morillo, Maribel; Miralles Teixidó, Manuel
Ministeri d'Educació i Ciència; Luis Vives, 1997

Escribir y leer. II. De cómo enseñar a escribir y leer
Maruny Curto, Lluís; Ministral Morillo, Maribel; Miralles Teixidó, Manuel
Ministeri d'Educació i Ciència; Luis Vives, 1997

Escribir y leer. III. Materiales y recursos para el aula
Maruny Curto, Lluís; Ministral Morillo, Maribel; Miralles Teixidó, Manuel
Ministeri d'Educació i Ciència; Luis Vives, 1997

Programant la parla
Villaescusa, Júlia
Graó, 2004

Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar
Barragán, Catalina; Camps, Anna; Cardona, Mª Claustre; [et al.]
Graó, 2005

Com ensenyar a llegir a l'ESO. La lectura des d'una perspectiva interdisciplinària
Serra Capallera, Joan; Oller Barnada, Carles; [coordinadors]
Rosa Sensat, 1999

La propuesta de leer
Mínguez, Xavier; Ibarra, Noelia; López, Ximo
Editorial Algar, 2006 

Propostes didàctiques

INFANTIL
L'estel 1, 2, 3, 4 i 5. Material seqüenciat de lectura
Castells, Montse; Farrés, Montse; Font, Josep; Vilaró, Salut
Eumo, 1993-2002

Ribas, Lurdes; Gispert, Dolors
Àlber, 1999    

Ribas, Lurdes; Gispert, Dolors
Àlber, 1999    

Ribas, Lurdes; Gispert, Dolors
L'Àlber, 1997  

Ribas, Lurdes; Gispert, Dolors
Àlber, 1997

PRIMÀRIA
Garriga, Àngels
Departament d'Ensenyament, 2010    

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Morera Velázquez, Henar; Roca Herrera, Margarida
Departament d'Educació, 2007

Morera Velázquez, Henar; Roca Herrera, Margarida
Departament d'Educació, 2007

Els llibres i la lectura. Volum III
Morera Velázquez, Henar; Roca Herrera, Margarida
Departament d'Educació, 2007

SECUNDÀRIA
Quadern de lectura progressiva. Nivell bàsic 1
Berengueras, Joan R.; Bonafont, Rosa
Castellnou, 2005

Quadern de lectura progressiva. Nivell bàsic 3
Berengueras, Joan R.; Bonafont, Rosa
Castellnou, 2005

A veure si ens entenem d'una vegada!!! Exercicis de llengua, comprensió i velocitat lectora
Fernández López, Rosa; Valeriano Tévar, Montse; Jiménez, José Luís
CRP La Cerdanya, 1996 

Jurado, Juan; Gilabert, Luisa
Octaedro, 2006    

González Briones, Elena; [coordinació institucional]
Ministerio de Educación; CIDE, 2009    

González Briones, Elena; [coordinació institucional]
Ministerio de Educación; CIDE, 2009    

González Briones, Elena; [coordinació institucional]
Ministerio de Educación; CIDE, 2009    

González Briones, Elena; [coordinació institucional]
Ministerio de Educación; CIDE, 2009 

González Briones, Elena; [coordinació institucional]
Ministerio de Educación; CIDE, 2009

Llegir i escriure per viure. Alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a l'aula
Fons Esteve, Montserrat
La Galera; [Barcelona], 1999

Lectures adolescents
Colomer, Teresa; [coordinacció]
Graó, 2008

Textos literarios y contextos escolares. La escuela en la literatura y la literatura en la escuela
Lomas,Carlos; [coordinador]
Graó, 2008

Guies de lectura. Lewis Carroll, Virginia Woolf...
Obra Cultural de la Caixa de Pensions
Fundació Caixa de Pensions, 2010

Llibre de lectura
Pla, Josep
Destino, 1997    

Dinamització de biblioteca

Fons Esteve, Montserrat
La Galera, 2008

Queralt, Enric
Pagès Editors, 2012

Lluch, Gemma
Bromera, 2012

Mata, Juan
Graó, 2004

La biblioteca escolar, hoy
Durban Roca, Glòria
Graó, 2010

La biblioteca, el cor de l'escola
Centelles Pastor, Jaume
Rosa Sensat, 2005

La biblioteca mediateca d'infantil a secundària. Proposta de treball
Grup Bibliomèdia; [Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya]
Rosa Sensat, 2005

La biblioteca mediateca . Educació infantil i primària. Proposta de treball
Grup Bibliomèdia de la FMRPC [Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya] Queral, Enric [coordinació]
Rosa Sensat, 2007

La biblioteca mediateca. Educació secundària. Proposta de treball
Grup Bibliomèdia de la FMRPC [Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya] Queral, Enric [coordinació]
Rosa Sensat, 2007

La biblioteca, un centro-clave de documentación escolar. Organización, dinamización y recursos en Secundaria
Valverde, Pedro; Carrasco, Eugenio; Muñoz, Juan Manuel
Narcea, 1997 

Yáguez, Elena
MEC; Secretaría General de Educación y Formación Profesional; CIDE, 2006

Escardó Bas, Mercè
Anaya, 2003

La llengua oral a l'escola. 10 experiències didàctiques
Palou, Juli; Bosch, Carmina; [coordinadors]
Graó, 2005 

La nova biblioteca escolar
Martínez, Concepció; Lisson, Assumpció; [coordinació]
Edicions 62, 1999

Leer te da más. Guía para padres
Sempere, J; Miret, I
MEC; [Madrid], 2002  

Quins llibres...? Selecció de llibres infantils i juvenils. 2003-2007
Seminari de Bibliografia infantil Juvenil de l'Associació de Mestres Rosa Sensat
Rosa Sensat, 2009

Te trueco un cuento. Animación a la lectura e interculturalidad
Domech, Carmen
Secretaría General Técnica; Subdirección General de Información y Publicaciones; Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 2008 

Casas, Lola
La Galera, 1999