Presentació

Recursos per a la dinamització de les biblioteques escolars
CONTINGUTS
- Orientar en la gestió de la biblioteca i la dinamització de la lectura en el centre.
- Compartir recursos físics i digitals per treballar a la biblioteca la competència informacional i el gust per la lectura.
- Reflexionar sobre les actuacions realitzades i fer propostes de dinamització de les biblioteques escolars.

En aquest web trobareu recursos educatius i informació complementària relacionada amb les