En aquest lloc hi trobareu un recull de llocs web i eines (per a ordinador i/o tauleta) per treballar la inclusió digital a l'aula.

L'objectiu és facilitar la tasca docent i donar opcions a alumnat amb necessitats educatives especials o específiques de poder participar en les activitats que es realitzen a l'aula, alhora que desenvolupen la competència digital. 

Aquestes eines també poden ser útils per a tot el grup classe.

Aquests recursos poden ser utilitzats en una àmplia franja d'edat, des de l'Educació Infantil a l'Educació Secundària o en la Formació d'Adults. 
 
Per quatre cantonades de no res...
Vídeo per explicar de forma senzilla què és la inclusió.


* Materials extrets de la Formació Includió Digital per a serveis educatius i fonts pròpies cercades a Toolbox

http://www.xtec.cat/crp-pladelestany/                         http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici