En aquest lloc hi trobareu un recull de llocs web i eines (per a ordinador i/o tauleta) per treballar la inclusió digital a l'aula.

L'objectiu és facilitar la tasca docent i donar opcions a alumnat amb necessitats educatives especials o específiques de poder participar en les activitats que es realitzen a l'aula, alhora que desenvolupen la competència digital.

Aquestes eines també poden ser útils per a tot el grup classe. Volem que siguin eines per a la inclusió, que no vol dir adaptar, sinò útils per a tothom.

Aquests recursos poden ser utilitzats en una àmplia franja d'edat, des de l'Educació Infantil a l'Educació Secundària o en la Formació d'Adults.

Per quatre cantonades de no res...

Vídeo per explicar de forma senzilla què és la inclusió.

* Materials extrets de la Formació Inclusió Digital per a serveis educatius i fonts pròpies cercades a Toolbox.

http://www.xtec.cat/crp-pladelestany/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici