Física en Context


JA ESTAN DISPONIBLES ELS NOUS MATERIALS ACTUALITZATS QUE S'UTILITZARAN DURANT EL CURS 2019-20 !!!


Aspectes tècnics: tingueu en compte que a partir de la versió 42 (abril 2015) el navegador Chrome no suporta Java. De la mateixa manera, a partir de la versió 52 el navegador Firefox tampoc dóna suport a Java. Per executar Java cal, com a molt, fer servir la versió 7.

El projecte educatiu Física en Context, dissenyat i aplicat al llarg de diversos cursos per un grup de treball del CESIRE - CDEC format per Octavi Casellas, Montserrat Enrech, Mercé Feliu, José Javier González, Luisa Herreras, Josep Olivella, Octavi Plana, Jaume Pont i Jordi Servat, es presenta com una alternativa viable per a promoure en l'alumnat l'adquisició de coneixements i destreses d'una manera més motivadora amb l´ús de les noves tecnologies i la contextualització dels continguts, possibilitant així un treball competencial i diversificat.

Els materials tradicionals posen l'èmfasi en els conceptes físics de manera que l'alumnat pot arribar a tenir la sensació que la matèria que està estudiant i el món que l'envolta tenen molt poc a veure. El material que es presenta en aquest lloc web posa l'accent en contextos que són propers a l'alumnat i a la societat. La  metodologia utilitzada en la Física en Context permet  assolir diferents objectius:

  • Desenvolupament competencial. Aquests materials permeten un desenvolupament integrador i transversal de les competències del Batxillerat.

  • Atenció a la diversitat. Els materials generats són de tipologies diferents que permeten en tot moment l’atenció a la diversitat a l’aula promovent especialment una física atractiva que estimuli i desvetlli futures vocacions en aquesta àrea de coneixement.

  • Treball en evidències i proves científiques. Les activitats proposades han de permetre a l'alumnat adquirir estratègies per a formular-se preguntes i respondre-les utilitzant arguments científics al mateix temps que construint el seu coneixement.

La Física en Context està completament adaptada al currículum oficial de la matèria de modalitat de física de Batxillerat. Consta de 10 unitats de les quals cinc s'imparteixen a primer i la resta a segon. Cada unitat comença per un text introductori que mostra el context de treball i avança els diferents continguts que es tractaran. Al llarg de les diferents unitats apareixen propostes d'activitats així com exercicis amb les solucions i alguns de resolts per tal d'ajudar a l'alumnat en el seu procés d'ensenyament - aprenentatge. A l'acabar cada unitat apareix un apartat de síntesi on es proposen activitats de recapitulació i exercicis addicionals, i es recorden els objectius de la unitat per a que l'alumnat revisi el seu aprenentatge.El projecte Física en Context posa a l'abast del professorat un seguit de materials:

  • Llibre digital online i obert. 

  • Llibre digital per poder-lo incorporar a un moodle personal o de centre. 

  • Dossiers en format PDF per si el professorat vol que l'alumnat disposi d'un llibre en paper. 

  • Seminari de suport al professorat que imparteix Física en context (a Girona).

L’edició actual dels materials de Física en Context és una revisió/ampliació/modificació d’edicions anteriors en les que ha col·laborat diferent professorat sota el suport del CESIRE-CDEC: Anna Aparicio, Antoni Bueso, Aureli Caamaño, Celsa Cortijo, Martirio Espín, M. Teresa Lozano, Concepció MiróJulian Oro, Montserrat Pagès, Lluís Pueyo, Maite Pujol, M. Dolors Ribera, Ramon Sanclimens.

Logo CESIRE

Subpàgines (2): 1r Batxillerat 2n Batxillerat