Un nen que no se sent estimat,
difícilment pot ser educat. 
                                                  Pestalozzi
Festa de la castanyada 2019