NOTÍCIES

DES DE L'ESCOLA VOLEM DESITJAR-VOS QUE PASSEU UNES

 BONES VACANCES. 


ENS TORNAREM A VEURE EL DIMARTS 22 D'ABRIL DE 2014. --------------------------------------------------------------------------

Us informem que la setmana del 22 al 25 d'abril no hi haurà SEP després de l'horari lectiu (de 16:30 a 17:15 hores). Tots els alumnes finalitzaran les classes a les 16:30 hores. 

El SEP continuarà amb normalitat a partir de dimarts 29 d'abril. 

---------------------------------------------------------------------------

Des de dilluns 7 d'abril estan a la venda les roses i els dracs de Sant Jordi que han fet un grup de mares molt col·laboradores. Tots els diners de la venda d'aquestes roses i dracs serà per comprar material per a l'escola. 
---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Preinscripció i Matrícula.  Curs 2014-15


----------------------------------------------------------------------
El 3 de febrer el Consell Escolar de Centre va aprovar les
NOFC (Normes d'Organització i Funcionament de Centre)

Les NOFC determinen:

a)      L’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre i la concreció de les previsions del projecte educatiu per orientar l’organització pedagògica, el rendiment de comptes al Consell Escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu i, si s’escau, l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.

b)      El procediment d’aprovació, revisió i actualització del PEC.

c)      Els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre.

d)      Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la comunitat escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i les famílies, col·lectivament i individualitzadament, així com els mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir els seu dret a ser informades.

e)      L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i establiment de les mesures correctores d’aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta de l’alumnat.

_______________________________________________________________________________

SEGUIM FENT CAMPANYA PER REDUÏR ELS RESIDUS

EVITEM L'ALUMINI !!!!!


__________________________________________________________________


ELS NENS DEL CICLE MITJÀ HAN COMENÇAT UN PROJECTE INTERDISCIPLINAR SOBRE SALVADOR DALÍ.  ELS SEUS MESTRES HAN PREPARAT UN BLOC PLE D'INFORMACIÓ I DE FANTÀSTIQUES PROPOSTES.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El dimarts 26, a l'hora del pati ens va visitar Ràdio Sabadell. 
Podeu escoltar la participació dels delegats de cicle superior en el programa A bona hora, explicant la seva participació al projecte Comenius. 


http://alacarta.radiosabadell.fm/RSPodcast-V1.0/audio/dpk_14113_15.mp3


     

-----------------------------------------------------

Ja podeu consultar la informació més rellevant per a l'inici d'aquest nou curs escolar. 


----------------------------------------------------- 

ENLLAÇOS D'INTERÈS