Aquest lloc web és un catàleg de recursos de ciències destinat a professorat i alumnat d'educació infantil, primària i d'educació secundària obligatoria.

Hi trobareu enllaços a recursos pedagògics, fons documentals, experiències i propostes didàctiques. 

La classificació de continguts s'organitza de forma similar als blocs de continguts del currículum de l'àrea de medi natural.

A la barra lateral hi trobareu accès a altres pàgines web que poden ser d'utilitat per organitzar una aula de ciències, models de programació, blocs de centres o d’entitats que fan propostes d'activitats i recursos relacionats amb la ciència. 


        
http://serveiseducatius.xtec.cat/pladelestany/       http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici
                                   Els enllaços d'aquesta pàgina són externs. En cas de trobar-ne algun de trencat, agraïm ens ho comuniqueu al CRP per tal d'esmenar-ho.