ลงทะเบียนอบรม  : กิจกรรมอบรม

 • 2562-13-แบบประเมิน 13 แบบ แบบประเมิน 13 แบบ1. แบบนิเทศและประเมินการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 [ ดู ]  [ ดาวน์โหลด ]2. แบบประเมินการออกแบบทดสอบและวิธีวัดประเมินผล ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2562 21:53 โดย Adisak Mahawan
 • 2561-12-ประกาศสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น”  (Private Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2562เรื่อง ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2561 02:23 โดย Adisak Mahawan
 • 2561-07-การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ยุค 4.0 (ครั้งที่ 2) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ยุค 4.0 (ครั้งที่ 2)หลักสูตรต่อเนื่อง จาก2561-04-การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ยุค 4 ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2561 20:57 โดย Adisak Mahawan
 • 2561-11-การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แผนผังกราฟิก (Graphic Organizer) * เต็ม * การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แผนผังกราฟิก (Graphic Organizer)กำหนดการ      :  วันที่ 25-26  สิงหาคม 2561  กลุ่มเป้าหมาย   :  ครูระดับอนุบาล  โรงเรียน ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2561 18:52 โดย Adisak Mahawan
 • 2561-10-การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา (รุ่นที่ 2) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา (รุ่นที่ 2- ครู/ผู้บริหาร ระดับประถม /มัธยมศึกษา/นอกระบบ)กำหนดการ      :  วันที่ 11 สิงหาคม 2561  กลุ่มเป ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2561 18:58 โดย Adisak Mahawan
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »