Øvrigt materiale til Arduino

Øvrigt materiale om Arduino:

Hans Jørn Schmidt har skrevet en bog med tilhørende hjemmeside:

http://www.myarduino.dk/

Her er der meget spændende materiale og en god hjælp til at komme i gang, materialet er udviklet til brug i folkeskolen.

Frederiksen Scientific

Frederiksen har udviklet meget forskelligt undervisningsmateriale til Arduino. Der er tænkt progression og hovedparten af eksemplerne kan anvendes i fysik/kemi eksempelvis måling af radioaktivitet.

Arduino grundkursus

Frederiksens Arduino-grundkursus starter fra bunden med installation og afprøvning af Arduinos udviklingsmiljø på en PC. Kurset gennemgår vigtige programstrukturer som betingelser og løkker og behandler en række af de færdige funktioner, som Arduino-miljøet stiller til rådighed. Undervejs læres en række simple men vigtige detaljer om den elektronik, som styres af programmet.

Rækkefølgen i grundkurset bør normalt overholdes. De efterfølgende projekter har ingen overordnet orden. I det omfang, de bygger videre på hinanden, vil det fremgå eksplicit.

I hver vejledning vises simple, fungerende eksempler, og der gennemgås grundlæggende principper. Eleverne udfordres til at udvide og kombinere værktøjer og programskitser til færdige programmer, som løser en given opgave.

Interfacing til Frederiksen-produkter

Interfacing til Frederiksen-produkter gør typisk brug af 663010 Interfacemodul for Frederiksen sensorer (leveres parvis inkl. kabler med modularstik). Vi har lavet en samlet oversigt over anvendelsen af dette modul, specielt mht. hvilke ben, som skal forbindes.

Projekterne varierer i omfang og sværhedsgrad. Hver vejledning vil typisk starte på elementært niveau som en introduktion til brugen af en bestemt sensor, men færdigheder svarende til grundkurset vil normalt være en forudsætning! De afsluttende udfordringer i vejledningerne kan være temmelig krævende.

Yderligere hjælp og inspiration fra Frederiksen Scientific

Arduino robotter

Arduinoboardet er også indbygget i mange små robotter, eksempelvis robotterne fra Makeblock