Mellemtrin

Til mellemtrinnet har vi valgt at fokusere på MINDSTORMS og Scratch, da begge giver mange muligheder for at udvikle spændende projekter, det materialer man "ikke bliver færdige med".

Har man ikke arbejdet med nogle af emnerne under indskoling, vil det være en god idé at starte her. Eleverne i eksempelvis 4.kl vil meget hurtigere komme i gang med Mindstorms, hvis de har arbejdet med LEGO WeDo eller Bee-Bot først.

Har man arbejdet meget med programmering eller har en ivrig klasse, vil jeg anbefale at man hopper op og ser aktiviteterne under udskoling.

De kan sagtens anvendes i 6. klasse, i understøttende undervisning eller som udfordring til de dygtige/særlig interesserede elever.

Forløbne er opbygget, så inspiration og selve opgaven ligger her på sitet. Til hver forløb kan man så downloade tjeklister, inspiration til læreren og evt. bygge/konstruktionsvejledning.

Inspirationen til læreren er tænkt som en hjælp til at stille stilladserende spørgsmål.

Læringsmål

Klippet fra EMU'en (De nye forenklede fælles mål)

  1. Natur/teknologi >5. - 6. klasse > Undersøgelse:

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

> Teknologi og ressourcer:

Fase 2

Eleven kan udvikle enkle produkter

Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter

Læs generelt om brug af læringsmål i en undersøgende undervisning her

Specifikke læringsmål findes under nogle af aktiviteterne