PipeTech Academy & Alliance
Het Expertcentrum in Vlaanderen

voor pijpfitter-monteur, pijpfitter- fabriceur, flensmonteur en monteur industriële installaties!

PipeTech Academy & Alliance werd opgericht in 2008 door innovatieve bedrijven uit de Contracting & Maintenance sector, de loopbaanfondsen in de metaalsector samen met VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding).

Met als doel in co-creatie de werknemers, de werkzoekenden, de werkgevers te informeren over de evoluties binnen het vakgebied pijpfitten, montage industriële installaties, te ondersteunen en de nodige opleidingen aan te bieden zodat ieders talent kan ontwikkeld worden.

Sinds 2011 werd in de schoot van PipeTech Academy de "Alliance" opgericht om gezamenlijk te investeren in talentontwikkeling bij de leerlingen vanaf 5e jaar BSO. Up to date informatie uniform implementeren bij de deelnemende scholen en zo de leerlingen kennis laten maken met het beroep pijpfitter en een groeipad realiseren voor 6e en 7e jaar binnen het BSO.

Dit alles onder ons motto...

Wat we zelf doen, doen we misschien beter.

Maar wat we samen doen doen we best!

...Samen investeren in talentontwikkeling...

Volg ons op