1.Intro

Această pagină este destinată studenților FMV Cluj-Napoca în vederea manifestării opțiunilor pentru cursurile opționale și facultative oferite de către facultate în cadrul planului de învățământ pentru anul universitar 2018-2019.
În următoarele pagini veți găsi scurte descrieri ale cursurilor oferite pentru fiecare an de studiu, pentru ca în pagina formularului de înscriere să vă puteți exprima preferințele pentru cursurile aferente anului de studiu.

Atenție! Listele generate vor fi distribuite cadrelor didactice titulare care nu le vor putea modifica, ca atare este important să vă manifestați corect opțiunea la momentul oportun.
Studenții care nu optează pentru cursul opțional riscă să nu fie primiți la niciun curs, examenul rămânând creditat!

* Un număr de minim 15 studenţi este necesar pentru formarea unei grupe de curs. În cazul în care acestă condiţie nu este îndeplinită, acei studenţi vor fi redistribuiţi în cadrul celorlalte grupe de curs.


This page is intended to help students in expressing their option for electives and free electives offered by our faculty in the academic year 2018-2019.
There are short descriptions of each course so you can choose from the corresponding lists according to the academic year.

ATTENTION! The lists generated by the application will be distributed to the teachers who will not be able to make any changes. It is important to choose wisely your option  so we can build up the number of groups for that course.

Students that do not express their choice for one or another elective course run the risk of not being accepted to the course and having credited exam status for the corresponding academic year!


* A minimum of 15 students is required to form a course group. If this condition is not met, those students will be redistributed within the other course groups.


 Cette page est destinée à aider les étudiants à exprimer leur choix pour les cours optionnels et les cours facultatifs offerts par notre faculté au cours de l'année universitaire 2018-2019. 

Vous trouverez des courtes descriptions de chaque cours afin que vous puissiez choisir parmi les listes correspondantes selon l'année scolaire.

 ATTENTION! Les listes générées par l’application seront distribuées aux enseignants qui ne pourront apporter aucun changement. Il est donc important de choisir judicieusement votre option afin que nous puissions former le nombre de groupes pour ce cours.

 Les étudiants qui n'expriment pas leur choix pour un cours optionnels risquent de ne pas être acceptés dans le cours, ayant un statut d'examen crédité pour l'année académique correspondante!


* Un minimum de 15 étudiants est nécessaire pour former un groupe de cours. Si cette condition n'est pas remplie, ces étudiants seront redistribués dans les autres groupes de cours.Situația înregistrărilor- număr total de studenți înscrisi
(grafic în timp real)/ Registrations so far (real time)