วิสัยทัศน์

 " โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้คู่คุณธรรม 

โดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต "

นายกัมพล ภิมาลย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน : แดง - น้ำเงิน

ปรัชญา : สุ วิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะชีวิต

เอกลักษณ์ : ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดจ้าง ก่อสร้างโรงอาหาร แบบ 101 ล./27 (พิเศษ) (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,268,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัคร 22 -28 มีนาคม 2567 (ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 054-541604


รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหารโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศรับสมัครคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร   ณ ศูนย์อาหารโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

สื่อ วิดีทัศน์

ปฎิทินงานโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 

ข่าวการศึกษา

Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์