https://sites.google.com/pracharath.ac.th/smita2020

                        
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563  

    นักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การแข่งขันประเภท เครื่องบินพลังยาง Stick บินในเวลากำหนด ระดับชั้น ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย
    อ่านเพิ่มเติม
    รูปภาพเพิ่มเติม


วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 

    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 3X3 กีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันที่ 5 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
    อ่านเพิ่มเติม
    รูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 

    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งวอลเลย์บอลชายหาด กีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันที่ 5 ณสนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
    อ่านเพิ่มเติม
    รูปภาพเพิ่มเติม
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
    ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรศึกษา  ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก ในโอกาส คุณครูยุทธพงศ์ จองคำ ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอกพละศึกษา ย้ายมาจากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

    รูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 

    ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรศึกษา  ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก ในโอกาส คุณครูสมฤทธิ์ วันชัย ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
    รูปภาพเพิ่มเติม
 

วันที่​ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 

    
คณะครูและนักเรียนแกนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จำนวน 15  คน เดินทางมาเผยแพร่ความรู้เรื่องพืชศึกษา “ย่างนาง” โรงเรียนบ้านดอนมูลวิทยาคาร
     ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 
วันที่​ 2 พฤศจิกายน 2563  
    
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563
     ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 
วันที่​ 29 ตุลาคม 2563  
    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ นางสาวรินรฎา วังป่า ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์และนายวีระชัย จันทร์สุข ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
    ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการเข้าค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 

    วันที่ 26-28 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการชานันท์ มณเทียร ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นายนิทัศน์ เกษรวนิชวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูจำนวน 11 คน พานักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ไปเข้าค่าย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  
 
โครงการกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 

    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37และโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์จัดกิจกรรม โครงการกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครอง โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานเปิดงาน
    (ภาพกิจกรรม)
 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท Stick Expert และ Basic Stick Beginner class ประจำปี 2562 

        “นักบินน้อยสูงเม่นชนูปถัมภ์ สร้างชื่อประกาศชัย  !! ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท Stick Expert และการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท Basic Stick Beginner class
      (อ่านต่อ)
      (ภาพกิจกรรม)
 
ค่ายคณิตศาสต์ 2562 

    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม
    ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ี 6 กรกฎาคม 2562
    (ภาพกิจกรรม)

    
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม
    ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ี 26 มิถุนายน 2562
 
    (ภาพกิจกรรม)
 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

     งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  ดำเนินงานในพิธีวันไหว้ครู  
     ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562
กิจกรรม trueปลูกปัญญา Upskill O-net

    โครงการ  ปลูกปัญญา True School tour Upskill o-net  ของนักเรียน
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ 
    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 2562 

    (ภาพกิจกรรม)
 ค่ายคุณธรรม

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดค่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
    ทางสังคม การพัฒนาจิตใจ การเป็นนักเรียนที่ดี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 2562 

    (ภาพกิจกรรม)


 จัดซื้อ/จัดจ้าง
   -  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (หนังสือเรียน)
 เอกสารโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2560  (Download)
 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2561  (Download)
 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2562  (Downlode)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2559 เล่มสมบูรณ์  (Download)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2560  เล่มสมบูรณ์ (Download)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2561 เล่มสมบูรณ์  (Download)

-  เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 (Download)

คณะผู้บริหารโรงเรียน

----------------------------

ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
----------------------------

นายวีระชัย จันทร์สุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 ----------------------------

นางสาวรินรฎา วังป่า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
----------------------------
นายนิทัศน์  เกษรวนิชวัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

----------------------------------

นายธนกฤต รัตนวิมลชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

----------------------------

นางสาวอรอุมา  บำรุง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

----------------------------

นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


รูปกิจกรรม
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

https://www.facebook.com/sungmen.ac.th/?epa=SEARCH_BOX