O nama

Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Varaždin

- osnovano je 11.lipnja 1956. godine, pod nazivom "Šumarski klub Varaždin".
- 03.ožujka 1961. "Šumarski klub Varaždin" preimenovan je u "Šumarsko društvo "Zagorje" Varaždin.
- od 16.12.1997. djelujemo pod nazivom "Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Varaždin".

Od 1956. do 1963. godine okupljalo je inženjere i tehničare šumarstva i drvne industrije triju tadašnjih kotareva Varaždin, Čakovec i Krapina.
Ukidanjem kotara Krapina 1963. godine šumarsko društvo izgubilo je članove tog kotara zbog njihovog prelaska u Šumarsko društvo Zagreb.
Od 1963. do 1991. godine društvo je okupljalo inženjere i tehničare šumarstva i drvne industrije današnje Varaždinske i Međimurske županije.
U razdoblju između 1991. i 1996. tj. tokom ratnih godina, aktivnosti praktično da i nije bilo.
14.veljače 1996. na inicijativu inž. Hranislava Jakovc (tadašnjeg tajnika HŠD-a) u Bjelovaru je održan sastanak za ponovno oživljavanje društava Bjelovar, Koprivnica, Virovitica, Varaždin.
Nakon toga postupno je počelo oživljavanje našeg društva te je 16.12.1997. godine u šumariji Varaždin održana Skupština na kojoj je između ostalog promijenjeno ime u HŠD Ogranak Varaždin, koje je aktualno i danas.
 Stranica je u izradi, nastavak slijedi.