Aktywna tablica

Szkoła Podstawowa Nr2 im. Powstańców Wielkopolskich wraz ze Szkołą Podstawową Nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp. oraz Szkołą Podstawową im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie, uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale w nowoczesne tablice multimedialne i wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia między wyżej wymienionymi szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

W ramach projektu stworzyliśmy wspólna platformę w postaci witryny internetowej, której celem jest wymiana doświadczeń i rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów w ramach stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w procesie dydaktycznym.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.