Smyčcový orchestr Jeseník existuje při Základní umělecké škole Jeseník  již od roku 1984. Jeho zakladatelkou a dlouholetou vedoucí byla paní Zdeňka Kainarová – dříve Krpelíková. Smyčcový orchestr Jeseník vystupoval nejen v České republice, ale také v Polsku, Itálii, Finsku, Jordánsku atd. a zúčastnil se také mnoha festivalů a to ve Francii, Belgii, Turecku, Španělsku atd. Z těchto cest si orchestr pravidelně přiváží ocenění ze soutěží.
 
Jeho význam je však mnohem hlubší. Členové Smyčcového orchestru Jeseník se učí poznávat hudbu také v jiném provedení, než jen sólově. Orchestrální hra učí mladé hráče na housle, violu, violoncello a kontrabas spolupracovat mezi sebou a pomáhat si, vnímat rozdíly hraných partů a stylů interpretace a dává jim možnost pracovat v kolektivu svých přátel. Členové orchestru mají jedinečnou příležitost poznat a zahrát si na nových i starodávných koncertních pódiích v různých městech a poznat kulturu, hudbu a styl života v různých státech a kontinentech. To vše jim přináší mnohdy důležité zkušenosti a rady do života. Vyrostou z nich tolerantní a zkušení lidé, kteří budou v budoucnu dobrým příkladem dalším generacím.
 
V letech 2004 - 2007 dirigovali orchestr postupně - Jiří Beneš, Michael Máša a Ludmila Hrušková. V současné době má Smyčcový orchestr Jeseník dirigenta (vedoucího) – Františka Mecha, který pokračuje v tradici orchestru. Orchestr vede od září 2007.