สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
176
232
408
10
ม.2
141
172
313
9
ม.3
121
177
298
8
รวมมัธยมต้น
438
581
1,019
27
ม.4
110
217
327
9
ม.5
95
233
328
9
ม.6
97
204
301
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
302
654
956
27
รวมทั้งหมด
740
1,235
1,975
54
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
จากระบบฐานข้อมูล สพฐ.

ข้อมูลครูแนะนำบุคลากร 127 คน 
จากระบบ smss 
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2559Comments