หน้าแรกโปรโมทโพสต์
ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
 • การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
      โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร มีรายละเอียดและการกำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) , ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Program) และ ห้องเรียนปกติ ไว้ดังนี้


  10/2/2561  

  ส่ง 10 ก.พ. 2561 07:01 โดย นายรนกฤต ยิ่งยง
 • กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา

  ค่ายสังคมศึกษา
  วันที่ 28 ม.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  28/1/2561 
  ส่ง 4 ก.พ. 2561 18:21 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test) ครั้งที่ 16

  ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test) ครั้งที่ 16


  ให้ผู้ที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร       ใน วันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์  2560 เวลา  08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
   


  2/2/2561  

  ส่ง 1 ก.พ. 2561 22:08 โดย นายรนกฤต ยิ่งยง
 • พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

  พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
  วันที่ 23 ม.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  23/1/2561 

  ส่ง 24 ม.ค. 2561 18:46 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมวันครู ปี 2561

  อำเภอศรีเมืองใหม่จัดกิจกรรมวันครู ปี 2561
  วันที่ 16 ม.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  16/1/2561 

  ส่ง 22 ม.ค. 2561 17:23 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัด
  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปี 60
  วันที่ 13-14 ม.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  14/1/2561 

  ส่ง 15 ม.ค. 2561 17:51 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

  กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  วันที่ 6 ม.ค. 61
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  8/1/2561 

  ส่ง 17 ม.ค. 2561 20:17 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560

  งานแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560
  31 พ.ย. 60  ถึง 1 ธ.ค. 60
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  1/12/2560 

  ส่ง 17 ม.ค. 2561 20:17 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
  กลุ่ม 3 สหวิทยาเขต 7 สพม.29 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  14/11/2560 

  ส่ง 17 ม.ค. 2561 20:17 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน

  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน
  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
  26/10/2560 

  ส่ง 15 พ.ย. 2560 16:25 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 84 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นายบุญเหล็ง  เจริญลอย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร


นายเมืองไทย  ทองศรี
รองฯฝ่ายงานบุคคล
และฝ่ายกิจการนักเรียน

นางฉวีวรรณ  แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ

นายทองคำ ริทัศน์โส
รองฯฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ