...หน้าแรก...โปรโมทโพสต์
ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ตารางสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560
วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560
..
https://drive.google.com/drive/folders/0B0qgWJ35dudhTXcwY3lfdlo0MFU
8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  • โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา งานประจำจังหวัดอุบลราชธานี

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา งานประจำจังหวัดอุบลราชธานี
  วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
  7/7/2560 
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 18:37 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร
 • กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ให้วัดต่างๆ ในอำเภอศรีเมืองใหม่
  วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
  <_ดูรูปภาพ_>
  7/7/2560 
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 18:33 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร
 • งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกยอดพระเกตุ

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเข้าร่วมงานงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกยอดพระเกตุพระพุทธสีกขีจักรพรรดิมุนีศรีกันตสีลภูริทัตโต
  วันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ที่พักสงฆ์กุดเม็ก บ้านคำบง อำเภอศรีเมืองใหม่ 
  <_ดูรูปภาพ_>
  2/7/2560 
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 18:38 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร
 • กิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติดโลก

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติดโลก
  วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  <_ดูรูปภาพ_>
  27/6/2560 
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 18:38 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร
 • กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองยอดพระเกศสมเด็จพระพุทธสิกขีจักรพรรดิมุนีศรีกันตสีลภูริทัตโต
  วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  <_ดูรูปภาพ_>
   27/6/2560 
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 18:38 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร
 • กิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง "โดมอนุสรณ์ 45 ปี ศรีเมืองวิทยาคาร"

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง "โดมอนุสรณ์ 45 ปี
   ศรีเมืองวิทยาคาร"

  วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  <_ดูรูปภาพ_>
   18/6/2560 
  ส่ง 27 มิ.ย. 2560 20:44 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมอบรมตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมกราฟิกสำหรับผู้เรียน


  มหาวิทยาลัย ม.อุบลฯ เข้ามาจัดกิจกรรมอบรมตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก
  สำหรับผู้เรียน

  วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  <_ดูรูปภาพ_>
   17/6/2560 
  ส่ง 27 มิ.ย. 2560 20:44 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • การอบรม PLC สหวิทยาเขต 6 สพม.29


  สหวิทยาเขต 6 สพม.29 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC(Professional Learning Community)
  วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมกิจตรง จังหวัดอุบลราธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
   15/6/2560 
  ส่ง 27 มิ.ย. 2560 20:43 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์


  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
  วันที่ 12-16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  <_ดูรูปภาพ_>
   16/6/2560 
  ส่ง 27 มิ.ย. 2560 20:43 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมการอบรม Mobile Application

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมการอบรม Mobile Application ร่วมกับ
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี

  วันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  <_ดูรูปภาพ_>
   11/6/2560 
  ส่ง 27 มิ.ย. 2560 20:43 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »นายบุญเหล็ง  เจริญลอย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

นายอลงกต  ช่วงชิง
รองฯฝ่ายกิจการนักเรียน


นายเมืองไทย  ทองศรี
รองฯฝ่ายงานบุคคล

นางฉวีวรรณ  แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ

นายทองคำ ริทัศน์โส
รองฯฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ


หน้าเว็บย่อย (1): งานประกันคุณภาพภายในฯ