...หน้าแรก...โปรโมทโพสต์
ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
https://drive.google.com/drive/folders/0B0qgWJ35dudhUXpKX3dhay14cGc

..
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี พ.ศ.2560
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปี พ.ศ.2560

 • กิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง "โดมอนุสรณ์ 45 ปี ศรีเมืองวิทยาคาร"

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง "โดมอนุสรณ์ 45 ปี
   ศรีเมืองวิทยาคาร"

  วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  <_ดูรูปภาพ_>
   18/6/2560 
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 22:19 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมอบรมตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมกราฟิกสำหรับผู้เรียน


  มหาวิทยาลัย ม.อุบลฯ เข้ามาจัดกิจกรรมอบรมตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก
  สำหรับผู้เรียน

  วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  <_ดูรูปภาพ_>
   17/6/2560 
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 22:20 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • การอบรม PLC สหวิทยาเขต 6 สพม.29


  สหวิทยาเขต 6 สพม.29 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC(Professional Learning Community)
  วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมกิจตรง จังหวัดอุบลราธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
   15/6/2560 
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 18:16 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร
 • กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์


  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
  วันที่ 12-16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  <_ดูรูปภาพ_>
   16/6/2560 
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 22:13 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมการอบรม Mobile Application

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมการอบรม Mobile Application ร่วมกับ
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี

  วันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  <_ดูรูปภาพ_>
   11/6/2560 
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 22:11 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • อบรมคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารอบรมคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
  วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  <_ดูรูปภาพ_>
   8/6/2560 
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 17:52 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร
 • กิจกรรมวันไหว้ครู ปี พ.ศ. 2560


  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
  <_ดูรูปภาพ_>
   8/6/2560 
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 18:14 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร
 • กิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 45 ปีศรีเมือง

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดวันสถาปนาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
   30/5/2560 
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 18:15 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น
  - มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560
  - มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
  - มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560

  ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

   12/5/2560 
  ส่ง 13 พ.ค. 2560 19:45 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

  วันที่ 8 เมษายา 2560 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560  <<ดูประกาศ>> 
   8/4/2560  
  ส่ง 7 พ.ค. 2560 07:32 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »นายบุญเหล็ง  เจริญลอย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

นายอลงกต  ช่วงชิง
รองฯฝ่ายกิจการนักเรียน


นายเมืองไทย  ทองศรี
รองฯฝ่ายงานบุคคล

นางฉวีวรรณ  แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ