หน้าแรกโปรโมทโพสต์
ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

 • กิจกรรมวันครู ปี 2562

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ร่วมกับ โรงเรียนในอำเภอศรีเมืองใหม่ จัดกิจกรรมวันครู
  วันที่ 16 มกราคม 2562
  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
  16/1/2562 
  ส่ง 16 ม.ค. 2562 18:48 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม 61

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม 61
  วันที่ 7 มกราคม 2562
  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
  7/1/2562 
  ส่ง 16 ม.ค. 2562 18:43 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมปีใหม่ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมปีใหม่ 
  วันที่ 3 มกราคม 2562
  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
  3/1/2562 
  ส่ง 16 ม.ค. 2562 18:38 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายสี "อุ่นไอรัก ศรีเมืองเกมส์"

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายสี "อุ่นไอรัก ศรีเมืองเกมส์"
  วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561
  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
  28/12/2561 
  ส่ง 16 ม.ค. 2562 18:50 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • Merry Christmas 2018

  Merry Christmas 2018 
  วันที่ 25 ธันวาคม 2561
  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
  25/12/2561 
  ส่ง 16 ม.ค. 2562 18:50 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • ค่ายสังคมศึกษา ตามรอยบูรพาจารย์อีสานใต้

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมค่ายสังคมศึกษา  ตามรอยบูรพาจารย์อีสานใต้
  วันที่ 22 ธันวาคม 2561
  ณ บ้านคำบง วัดภูหล่น อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
  22/12/2561 
  ส่ง 16 ม.ค. 2562 18:50 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
  วันที่ 15 ธันวาคม 2561
  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
  15/12/2561 
  ส่ง 16 ม.ค. 2562 18:50 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมวันชาติไทย

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันชาติไทย
  วันที่ 5 ธันวาคม 2561
  ณ โดม 45 ปีศรีเมือง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่
  จังหวัดอุบลราชธานี
   

  <_ดูรูปภาพ_>
  5/12/2561 
  ส่ง 16 ม.ค. 2562 18:50 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์

  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 
  วันที่ 2 ธันวาคม 61
  ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
  <_ดูรูปภาพ_>
  2/12/2561 
  ส่ง 16 ม.ค. 2562 18:50 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  โครงการ "To Be Number One"
  วันที่ 29 พ.ย. 61
  ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
  29/11/2561 
  ส่ง 16 ม.ค. 2562 18:49 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 141 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเมืองไทย ทองศรี
รองฯฝ่ายงานบุคคล

นางฉวีวรรณ แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ

นายทองคำ ริทัศน์โส
รองฯฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

นางสาวภัทรสุดา มาทฤทธิ์
รองฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน