หน้าแรกโปรโมทโพสต์
ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

เริ่มรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ และผู้ตัดสิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
และจัดแข่งขันวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
https://www.esan68.sillapa.net/sm-ubn3/


แสดงบทความ 1 - 10 จาก 124 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นายเมืองไทย  ทองศรี
รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองฯฝ่ายงานบุคคล

นางฉวีวรรณ  แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ

นายทองคำ ริทัศน์โส
รองฯฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ