หน้าแรกโปรโมทโพสต์
ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

 • กิจกรรมวันชาติไทย

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันชาติไทย
  วันที่ 5 ธันวาคม 2561
  ณ โดม 45 ปีศรีเมือง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่
  จังหวัดอุบลราชธานี
   

  <_ดูรูปภาพ_>
  5/12/2561 
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 18:14 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์

  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 
  วันที่ 2 ธันวาคม 61
  ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
  <_ดูรูปภาพ_>
  2/12/2561 
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 18:07 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  โครงการ "To Be Number One"
  วันที่ 29 พ.ย. 61
  ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
  29/11/2561 
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 18:02 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • สอบธรรมสนามหลวง

  ศูนย์วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่จัดกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
  วันที่ 29 พ.ย. 61
  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  
  <_ดูรูปภาพ_>
  29/11/2561 
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 17:55 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • English Camp 2018

  English Of Srimuang Wittayakhan School
  17-18 November 2018
  In Ubon Ratchathani 
  <_Images_>
  18/11/2561 
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 18:15 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กีฬาคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬา สพฐ. ระดับสหวิทยาเขต

  วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่จัดกิจกรรมสวันที่ 12-14 พ.ย. 61 
  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  
  <_ดูรูปภาพ_>
  29/11/2561 
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 18:15 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • รับนโยบาย สพม.29 สู่โรงเรียน

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรับนโยบายสู่โรงเรียน
  วันที่ 9 พ.ย. 61 
  ณ วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  
  <_ดูรูปภาพ_>
  9/11/2561 
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 18:14 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • ยินดีต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารยินดีต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู
  วันที่ 9 พ.ย. 61 
  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  
  <_ดูรูปภาพ_>
  10/11/2561 
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 18:14 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • โรงเรียนร่วมงานบุญถวายกฐิน

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารงานบุญถวายกฐิน 
  วันที่ 3 พ.ย. 61 
  ณ วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  
  <_ดูรูปภาพ_>
  3/11/2561 
  ส่ง 19 พ.ย. 2561 22:08 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมวันปิยมหาราช

  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราชราช
  วันที่ 23 ต.ค. 61 
  ณ ที่ว่าการอำเภอ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
  <_ดูรูปภาพ_>
  23/10/2561 
  ส่ง 19 พ.ย. 2561 22:08 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 134 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเมืองไทย ทองศรี
รองฯฝ่ายงานบุคคล

นางฉวีวรรณ แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ

นายทองคำ ริทัศน์โส
รองฯฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

นางสาวภัทรสุดา มาทฤทธิ์
รองฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน