...หน้าแรก...วิดีโอ YouTube


ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ประกาศผลการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวงานวิชาการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »นายบุญเหล็ง  เจริญลอย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

นายอลงกต  ช่วงชิง
รองฯฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเมืองไทย  ทองศรี
รองฯฝ่ายงานบุคคล

นายชัยวัฒน์ แสงทอง
รองฯฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

นางฉวีวรรณ  แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ