หน้าแรกโปรโมทโพสต์
ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

เริ่มรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
https://www.esan68.sillapa.net/sm-ubn3/


แสดงบทความ 1 - 10 จาก 122 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายบุญเหล็ง  เจริญลอย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร


นายเมืองไทย  ทองศรี
รองฯฝ่ายงานบุคคล
และฝ่ายกิจการนักเรียน

นางฉวีวรรณ  แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ

นายทองคำ ริทัศน์โส
รองฯฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ