หน้าแรกโปรโมทโพสต์
ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร


 • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา  2561
  วันที่ 14 มิ.ย. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  8/9/2561 
  ส่ง 15 มิ.ย. 2561 20:18 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียน

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์องผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขต 6 สพม.29
  วันที่ 8 มิ.ย. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  8/9/2561 
  ส่ง 15 มิ.ย. 2561 20:18 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 8

  กิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 8
  วันที่ 22-23 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  <_ดูรูปภาพ_>
  23/5/2561 
  ส่ง 15 มิ.ย. 2561 20:14 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • โครงการอบรมวิทยากรแกนนำของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมวิทยากรแกนนำของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21
  วันที่ 19 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนเบญจมะฯ
  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  19/5/2561 
  ส่ง 15 มิ.ย. 2561 20:15 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • การประกาศระเบียบ วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  การประกาศระเบียบ วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  วันที่ 15 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  15/5/2561 
  ส่ง 15 มิ.ย. 2561 20:15 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมเปิดภาคเรียนต้อนรับครูต่างชาติ

  กิจกรรมเปิดภาคเรียนต้อนรับครูต่างชาติ
  วันที่ 15 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  15/5/2561 
  ส่ง 30 พ.ค. 2561 01:14 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1/2561

  กิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1/2561
  วันที่ 7 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  7/4/2561 
  ส่ง 17 พ.ค. 2561 19:41 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมค่าย Gifted ปีการศึกษา 2561

  กิจกรรมค่าย Gifted ปีการศึกษา 2561
  วันที่ 1-4 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  4/5/2561 
  ส่ง 17 พ.ค. 2561 19:41 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • ค่ายMEP 2561 Intensive Camp for MEP's Students

  กิจกรรมค่ายMEP 2561 Intensive Camp for MEP's Students
  วันที่ 1-4 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  4/5/2561 
  ส่ง 17 พ.ค. 2561 19:41 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • งานสมโภช 60 ปี ศรีเมืองใหม่

  กิจกรรมงานสมโภช 60 ปี ศรีเมืองใหม่
  วันที่ 12 เม.ย. 61
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  13/4/2561 
  ส่ง 17 พ.ค. 2561 19:41 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 109 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นายบุญเหล็ง  เจริญลอย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร


นายเมืองไทย  ทองศรี
รองฯฝ่ายงานบุคคล
และฝ่ายกิจการนักเรียน

นางฉวีวรรณ  แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ

นายทองคำ ริทัศน์โส
รองฯฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ